Curatorium

Het bestuur van de Wiardi Beckman Stichting wordt uitgeoefend door een curatorium (onbezoldigd), benoemd door het bestuur van de PvdA. Curatoriumleden zijn: Felix Rottenberg (voorzitter), Hans Andersson (penningmeester), Kees Aarts, Mark Elchardus, Attje Kuiken, Hans Schenk, Esther-Mirjam Sent en Egbert de Vries.

Medewerkers Wiardi Beckman Stichting

Klara Boonstra
kboonstra@wbs.nl

Klara Boonstra directeur van de WBS. Ze is jurist, in het bijzonder op het terrein van het arbeidsrecht.

Menno Hurenkamp
mhurenkamp@wbs.nl

Menno Hurenkamp is hoofdredacteur van S&D. 

Melanie Goedegebure
mgoedegebure@wbs.nl

Melanie Goedegebure is directie-secretaresse bij de WBS. 

Annemarieke Nierop
anierop@wbs.nl

Annemarieke Nierop is medewerker bij de Wiardi Beckman Stichting.

Fellows

Gijs Ockeloen

Gijs Ockeloen (1957) is als industrieel ontwerper, opgeleid aan de Technische Universiteit Delft een vreemde eend in de WBS bijt.

Bert Otten

Bert Otten was vicevoorzitter van de PvdA en is werkzaam als adviseur bij Radar Advies en research fellow bij de WBS. Bert is voorzitter van de werkgroep arbeid van de WBS

Marnix Krop

Marnix Krop (1948) is een voormalig diplomaat.

Heleen de Coninck
hdconinck@wbs.nl

Heleen de Coninck werkt bij de afdeling Environmental Science van de Radboud Universiteit aan internationaal klimaat- en energiebeleid.

Jan Marinus Wiersma
jwiersma@wbs.nl

Jan Marinus Wiersma, voormalig lid van het Europees Parlement, is als research fellow verbonden aan de WBS. Hij houdt zich bezig met onderwerpen als Sociaal Europa.

Leen Hoffman

Leen Hoffman (1943), econoom, was wetenschappelijke medewerker bij het Nederlands Economisch Instituut, hoofdredacteur van Economisch Statistische Berichten, medewerker bij de Sociaal-Economische R

Arie de Jong

Arie de Jong was Kamerlid en gedeputeerde, en daarna strategisch adviseur en interim-manager.

Frans Bieckmann

Frans Bieckmann (1963) is hoofdredacteur van The Broker (www.thebrokeronline.eu), tijdschrift en website over globalisering en ontwikkeling.