Nieuws & agenda

januari 2017

 • 26 januari, 2017 - 17:00 - 20:00

  Op 26 januari verschijnt:

  Haalt de PvdA 2025?

  Is er in de nabije toekomst nog wel plaats voor een politieke partij als de PvdA? Of is haar einde nabij? Moet de PvdA voortmodderen met oude vormen en gedachten, of kan zij als politieke partij zichzelf nog eenmaal opnieuw uitvinden op grond van haar sociaal-democratische beginselen?

 • 14 januari, 2017 - 13:30

  Tijdens het PvdA-congres op 14 januari schetst prof. dr. Klara Boonstra de wetenschapsagenda van de Wiardi Beckman Stichting voor de komende tijd. Maar, die agenda staat nog niet vast! U kunt erover meespreken, sterker, we zijn erg benieuwd naar uw opvattingen en aanvullingen. Dus kom langs en laat van u horen.

  Het congres vindt plaats in de Fabrique in Utrecht. Aanmelden voor het congres kan via de website van de PvdA. De discussie met Klara Boonstra vindt plaats zaterdag 14 januari in de Postmanzaal van 13.30-15.30 uur.

december 2016

 • 10 december, 2016 - 14:00 - 16:30

  Van Waarde Lokaal-onderzoek van de Wiardi Beckman Stichting

  Kom op zaterdag 10 december ook naar Utrecht, en discussieer mee!

november 2016

 • 23 november, 2016 - 15:00 - 17:00

  'Kunst of koopwaar: hoe de cultuurpolitiek uit Nederland verdween'

  De Akademie van Kunsten organiseert in samenwerking met de Boekmanstichting en de Wiardi Beckman Stichting een boekpresentatie en een discussiebijeenkomst over de vraag welke cultuurpolitiek noodzakelijk is om de kwaliteit van de hedendaagse en toekomstige kunsten te waarborgen, naar aanleiding van het verschijnen van het boek Kunst of koopwaar.

  Cultuurpolitiek in tijden van marktwerking?

 • 10 november, 2016 - 19:30 - 23:00

  Een lezing gewijd aan Willem Witteveen die omkwam bij de aanslag op de MH17. Met deze lezing willen wij zijn gedachtegoed, dat gevormd is door een humanistische en academische traditie en een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, onder de aandacht brengen. In deze lezing zal de rector van de KU Leuven, Prof. dr. Rik Torfs, spreken over de samenhang tussen onderwijs en de democratische rechtsstaat. Hoe kan een volgende generatie opgevoed worden met beginselen die bijdragen aan een vrije maatschappij? Welke rol spelen in het bijzonder universiteiten daarin?

 • 2 november, 2016 - 18:00

  Wat waren de lessen van de financiële crisis van 2008? In het recent verschenen boek"Creatief na de Crisis" (Van Gennep, 2016) laat Volkskrant-journalist Hans Wansink acht ‘nieuwe’ economen aan het woord over de verhouding tussen staat en markt.

september 2016

 • 21 september, 2016 - 19:30 - 23:00

  Op woensdag 21 september gaat het ideologielab over lokale ideologie van start!

  De eerste bijeenkomst trappen we af met Annemarieke van Nierop van de WBS zelf. Zij is projectleider van Van Waarde Lokaal en geeft een inleiding op de ideeën die de WBS tot nu toe heeft ontwikkeld op dit thema. Daarnaast geeft ze haar kijk op de mogelijkheden voor gemeentes om sociaaldemocratische waarden lokaal te verwezenlijken.
  Tijdens deze eerste avond gaan we met jou in gesprek welke thema's jij op lokaal niveau van belang vindt en welke ideeën je daarbij hebt.

 • 15 september, 2016 - 17:00 - 23:00

  Bij het verschijnen van het WBS Jaarboek 'De belofte van een andere Europa' organiseert de Wiardi Beckman Stichting op 15 september een discussie over concrete voorstellen die in dit boek gedaan worden voor een sociale EMU en EU buitenlands beleid. Concrete voorstellen worden op deze bijeenkomst gepresenteerd door: Rens van Tilburg, Catelene Passchier, Anton Hemerijck, Jeroen Dijsselbloem, Kati Piri, Cyrille Fijnaut en Bert Koenders.
  Aanmelden voor de bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk.

 • 12 september, 2016 - 20:00

  Bij het afscheid van Monika Sie Dhian Ho van de Wiardi Beckman Stichting

  Wat maakt sociaal-democratische politiek? Dat was de vraag waarmee Monika Sie Dhian Ho ruim acht jaar geleden bij de Wiardi Beckman Stichting begon als directeur.

augustus 2016