Nieuws & agenda

juni 2012

 • 11 juni, 2012 - 19:00 - 21:30

  Miljoenen Nederlanders zijn uit idealisme vrijwillig actief bij een sportvereniging, actieclub of levensbeschouwelijke organisatie. Toch delen veel mensen de opvatting dat het met de samenleving slecht gaat, hoewel het hen persoonlijk goed gaat. Individueel doen we aan vrijwilligerswerk en hebben we idealen, maar het blijkt moeilijk om je onderdeel te voelen van een collectief van betrokken, actieve en idealistische mensen.

 • 7 juni, 2012 - 16:00 - 18:00

  Op 7 juni as zal voormalig Belgisch politicus dr. Frank Vandenbroucke (1955) zijn inaugurele rede uitspreken ‘Europa: de sociale uitdaging’, vanwege zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar op de Den Uyl leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de Wiardi Beckman Stichting.

mei 2012

 • 31 mei, 2012 - 19:30 - 21:30

  Te gast is Wouter Bos, partner bij KPMG Plexus en voorzitter van KPMG Gezondheidszorg.

 • 24 mei, 2012 - 12:00 - 14:00

  De inrichting van de Europese Unie lijkt een belangrijk thema te worden in de aankomende parlementsverkiezingen. De ontwikkelingen in het Europese integratieproces sinds de eurocrisis en de verdere overdracht van bevoegdheden aan Brussel zullen de inzet vormen op het politieke strijdtoneel. Wat is de toekomst van Europese samenwerking?

 • 16 mei, 2012 - 19:30 - 22:00

  Heeft De Nieuwe Vakbeweging kans van slagen? Hoe kan de vakbeweging aantrekkelijker worden voor nieuwe groepen en jongeren?

 • 10 mei, 2012 - 19:30 - 21:30

  De Pieter Gillislezing is een initiatief van het centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen. Het Centrum wil daarmee uitdrukking geven aan het actief pluralisme dat de Universiteit wenst uit te dragen. Actief pluralisme is zelf geen levensbeschouwing, maar een houding ten aanzien van (de eigen en andere) levensbeschouwingen, die de inhoudelijke dialoog binnen en tussen levensbeschouwingen stimuleert en daarom ook inhoudelijke positionering aanmoedigt.

december 2011

 • 14 december, 2011 - 19:30 - 21:30

  Met Klaas Dijkhoff over zijn ervaringen in Den Haag, over de eurocrisis, de toekomst van Europa en over de vraag hoe we internationale vrijheid en solidariteit het beste kunnen bevorderen. Klaas is VVD-woordvoerder Buitenlandse Zaken, Europa en Mensenrechten en promoveerde vorig jaar op oorlogsrecht. Naast Kamerlid is hij fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Breda.

oktober 2011

 • 28 oktober, 2011 - 18:00 - 20:00

  Guy Standing waarschuwt voor de groeiende groep mensen die in onzekerheid leeft: kortdurende banen, weinig sociale zekerheid, een onzeker toekomstperspectief, en geen politieke stem. Deze groep bevat inmiddels ook miljoenen hoogopgeleide jongeren, waardoor het thema bij uitstek relevant was voor onze leden. Net als bij elke masterclass hebben deelnemers van tevoren een reader met literatuur ontvangen.

 • 15 oktober, 2011 (Hele dag)

  Onze voorzitter Anamarija Kristić heeft in dit televisieprogramma namens Jong WBS deelgenomen aan een discussie over de stand en de toekomst van de PvdA en de sociaal-democratie. De discussie stond onder leiding van Anil Ramdas.

september 2011

 • 27 september, 2011 - 20:00 - 22:00

  In café de Voortuin in Utrecht hebben wij onder het genot van een drankje onze plannen voor het jaar 2011–2012 gepresenteerd aan leden, geïnteresseerden en bestuursleden van de Jonge Socialisten, de Jong Telderstichting en de Hellingsproef.