Nieuws & agenda

oktober 2014

  • 1 oktober, 2014 - 19:30 - 21:30

    Op dit moment zijn de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) aan het onderhandelen over het grootste handelsverdrag dat de EU ooit heeft afgesloten met een land. Dit verdrag (het Trans-Atlantisch Handels- en Investerings-verdrag, ofwel TTIP-tietip in de volksmond) zal ervoor zorgen dat er een interne markt wordt gecreëerd van 800 miljoen consumenten.

    Door voorstanders wordt dit verdrag bejubeld, omdat zij verwachten dat het zal leiden tot vele honderdduizenden banen. Economische groei, meer welvaart en werkgelegenheid zullen het gevolg zijn volgens de aanhangers.

september 2014

  • 23 september, 2014 - 19:30 - 23:00

    We ervaren steeds vaker een gevoel van machteloosheid dat wordt veroorzaakt door een samenleving op drift. Door globalisering en individualisering biedt het verleden onvoldoende houvast en is de toekomst nog onzekerder dan hij al was. Ons zelfbeeld en humeur wordt in sterke mate bepaald door de alom aanwezige media.