Nieuws & agenda

januari 2015

  • 28 januari, 2015 - 09:30 - 16:30

    In den vergangenen 15 Jahren haben sich zentrale Parameter der Berliner Republik grundlegend gewandelt. Zu den überwiegend positiven Veränderungen seit Ende der neunziger Jahre zählen die Modernisierung des Sozialstaates, die Erneuerung des Bildungssystems und der Ausbau der frühkindlichen Betreuung, die Energiewende sowie die neue Stärke deutscher Unternehmen. Insgesamt blicken die Menschen in unserem Land selbstbewusster und entspannter auf die eigene Nation als früher.

  • 27 januari, 2015 - 09:00 - 18:00

    Denktanks. Ze zijn zowel ‘hulpmotor’ als ‘criticaster’ voor beleidsvoerders. Ze zijn aanjagers van publieke discussies over politiek, bestuur en samenleving. Ze bieden vergezichten voor de middellange termijn daar waar bestuurders in de praktijk met een veel kortere tijdshorizon opereren.

  • 23 januari, 2015 - 15:00 - 17:00

    Op 23 januari organiseert de werkgroep Geschiedenis van de WBS een bijeenkomst over de omgang van de sociaal democratie met het koloniale verleden. Hoe ziet de politieke omgang met de koloniale erfenis er sinds 1945 uit? Waarom staat het nu weer op de agenda? En wat zegt dat over publieke herinneringen aan kolonialisme?