Nieuws & agenda

november 2016

 • 23 november, 2016 - 15:00 - 17:00

  'Kunst of koopwaar: hoe de cultuurpolitiek uit Nederland verdween'

  De Akademie van Kunsten organiseert in samenwerking met de Boekmanstichting en de Wiardi Beckman Stichting een boekpresentatie en een discussiebijeenkomst over de vraag welke cultuurpolitiek noodzakelijk is om de kwaliteit van de hedendaagse en toekomstige kunsten te waarborgen, naar aanleiding van het verschijnen van het boek Kunst of koopwaar.

  Cultuurpolitiek in tijden van marktwerking?

 • 10 november, 2016 - 19:30 - 23:00

  Een lezing gewijd aan Willem Witteveen die omkwam bij de aanslag op de MH17. Met deze lezing willen wij zijn gedachtegoed, dat gevormd is door een humanistische en academische traditie en een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, onder de aandacht brengen. In deze lezing zal de rector van de KU Leuven, Prof. dr. Rik Torfs, spreken over de samenhang tussen onderwijs en de democratische rechtsstaat. Hoe kan een volgende generatie opgevoed worden met beginselen die bijdragen aan een vrije maatschappij? Welke rol spelen in het bijzonder universiteiten daarin?

 • 2 november, 2016 - 18:00

  Wat waren de lessen van de financiële crisis van 2008? In het recent verschenen boek"Creatief na de Crisis" (Van Gennep, 2016) laat Volkskrant-journalist Hans Wansink acht ‘nieuwe’ economen aan het woord over de verhouding tussen staat en markt.