21 april: Stadsconferentie Den Haag over werk

Nieuws & agenda

PvdA Den Haag organiseert een conferentie over werk. Monika Sie zal daar praten over het Van Waarde-onderzoek. De aankondiging staat hieronder.

Den Haag werkt!
Veel burgers dreigen hun baan te verliezen of hebben moeite passend werk te vinden. Dit komt door de economische crisis, de forse bezuinigingen en de marktwerking in de publieke sector. Niet alleen staat daarmee de bestaanszekerheid van veel mensen onder druk, maar ook de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving.

Werk: daar gaat het om. Betaalde en kwalitatief goede arbeid is een belangrijk ideaal van de Partij van de Arbeid. Het ideaal waaruit de partij 66 jaar geleden is opgericht. De PvdA ondersteunt de politiek om economisch concurrerend te zijn, maar dan wel op een menselijke en maatschappelijk verantwoorde manier. De PvdA is tegen te forse bezuinigingen die dit kabinet nu doorvoert waardoor het recht op een minimumloon onder druk komt te staan en werklozen niet meer geholpen worden bij het vinden van een baan.

Daarom zal de stadsconferentie 2012 van de PvdA Den Haag in het teken staan van werk. Werken in loondienst of als zelfstandige. Werken bij een reguliere werkgever of op een beschutte werkplaats. Werken in de publieke sector of als ondernemer. Voltijd of deeltijd werken. Werk als belangrijk onderdeel van ieders leven. Werk als belangrijk onderdeel van het maatschappelijk leven. De betekenis van werken aan je toekomst.

Staan deze vormen en waarden van arbeid in Nederland en in Den Haag onder druk? Of biedt de huidige economische situatie weer nieuwe kansen en leidt het tot mooie initiatieven waarvan we kunnen leren? Wat zijn de verhalen van de werkende Hagenaars? Wat ambiëren ze? Wat vinden ze moeilijk? Welke barrières ervaren ze?

Om antwoorden op deze vragen te vinden, gaan we op bezoek bij groepen van werkende Hagenaars. Hiermee belichten we ook de verscheidenheid van werkend Den Haag. Daarnaast zullen in elk geval Monika Sie (WBS) en Henk Kool (wethouder Dan Haag) ingaan op dit thema en hoe het speelt in Den Haag. Samen gaan we hiernaar op zoek tijdens de Stadsconferentie 2012: Den Haag werkt (samen)!

Meer informatie kunt u vinden op de site van de stadsconferentie.