Vierde Van Waarde-debat over binding

Nieuws & agenda

Op woensdagavond 1 februari organiseert de Wiardi Beckman Stichting een debat over binding, samenleven en zeggenschap. Het debat is onderdeel van het onderzoek ‘Van waarde – Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw’.

Wat hebben mensen nodig om op een prettige manier samen te leven in de buurt? Wat maakt dat mensen zich vaak machteloos voelen tegenover overheidsinstanties en helpdesks? Hoe kunnen we weer samen regelen wat wij collectief van belang vinden? En wat kan de politiek daarin betekenen?

Daarover gaat het debat, met onder andere Job Cohen (partijleider PvdA), Monika Sie Dhian Ho (directeur WBS), Mark Elchardus (hoogleraar sociologie Vrije Universiteit Brussel), Jan Hamming (wethouder Tilburg), Marjan Minnesma (directeur Stichting Urgenda), Saïd Achouitar (Futsal Chabbab), Bowen Paulle (onderzoeker van onderwijssegregatie,UvA), Albert-Jan Kruiter (oprichter Instituut voor Publieke Waarden) en Willem Witteveen (Universiteit van Tilburg).

U kunt zich via deze link alvast aanmelden voor de bijeenkomst.

Lokatie
Het debat vindt plaats in De NWE Vorst in Tilburg. Het adres is Willem II straat 49, 5038 BD Tilburg. Een uitgebreide routebeschrijving is hier te vinden

Programma
19.30 Inleiding Monika Sie Dhian Ho (directeur Wiardi Beckman Stichting)
19.45 Driegesprek: Wat hebben mensen nodig om op een prettige manier samen te leven in de buurt en op school?
Met: Jan Hamming (wethouder Tilburg), Saïd Achouitar (oprichter Futsal Chabbab, Bowen Paulle (onderzoeker onderwijssegregatie, Universiteit van Amsterdam)

20.45 Pauze

21.00 Terugblik op S&D door Mark Elchardus (hoogleraar sociologie, Vrije Universiteit Brussel)
21.30 Driegesprek: Wat maakt dat mensen zich vaak machteloos voelen en wat kunnen we daaraan doen?
Met: Albert-Jan Kruiter (oprichter Instituut voor Publieke waarden), Marjan Minnesma (directeur Stichting Urgenda) en Willem Witteveen (hoogleraar Universiteit Tilburg)
22.15 Afsluiting door Job Cohen (partijleider PvdA)

De discussie wordt geleid door Menno Hurenkamp (hoofdredacteur S&D)

Over Van Waarde
Het debat maakt deel uit van het Van waarde-onderzoek van de WBS. Wat is van waarde? Hoe staat dat onder druk? En hoe kunnen we daar iets aan doen? Deze drie vragen staan centraal in het project ‘Van waarde – Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw’ van de Wiardi Beckman Stichting. In het debat van 1 februari worden deze vragen gesteld met betrekking tot samenleven en zeggenschap. Eerdere debatten gingen over 'bestaanszekerheid', ‘verheffing’ en ‘goed werk'.

De debatten zijn telkens voorafgegaan door een verkennend nummer van S&D, het tijdschrift van de WBS. Bijdragen hieruit kunt u downloaden van de website van de WBS.

Lees hier de inleiding van Monika Sie en Menno Hurenkamp. Meer artikelen over binding zijn te vinden in het laatste nummer van S&D.