Boekpresentatie ‘Over de grens’

Nieuws & agenda

Op vrijdag 16 juni a.s. presenteert de Wiardi Beckman Stichting haar nieuwste uitgave: ‘Over de grens. De vluchtelingencrisis als reality test’ tijdens een bijeenkomst in Humanity House in Den Haag.

De vluchtelingencrisis stelt Nederland en Europa voor een ongekende opgave. Wat te doen aan de oorzaken van de vluchtelingenstromen? Hoe moeten we vanuit juridisch en menselijk opzicht met vluchtelingen omgaan? Hoeveel draagvlak is er voor de opvang van vluchtelingen en welke rol speelt integratie hierbij?

De vraagstukken worden ingeleid door twee auteurs van het boek ‘Over de grens’. Vervolgens legt WBS-medewerker René Cuperus de thema’s voor aan politici van verschillende politieke partijen.

'Over de Grens. De vluchtelingencrisis als reality test' bevat bijdragen van Michael Bröning, Werry Crone, René Cuperus, Mark Elchardus, Han Entzinger, Cyrille Fijnaut, Jan Gruiters, Simon van Melick, Karlijn Muiderman, Lisa Pelling, Annelies Pilon, Kati Piri, Giselle Schellekens, Monika Sie Dhian Ho, Mikal Tseggai, Myrthe Wijnkoop & Fadel Wrakk en is mede mogelijk gemaakt door de PvdA Eurodelegatie en het WBS Europafonds.

Aanvang 15.00 uur (zaal open 14.30 uur), aansluitend borrel
U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via de website van Humanity House