Debat Van Waarde II: Het goede leven doorgeven

Nieuws & agenda

Een discussie over de eigentijdse invulling van het verheffingsideaal.

Dinsdag 13 september, Paard van Troje, Den Haag
Met onder meer Job Cohen en Lodewijk Asscher

In de ‘Van Waarde’ reeks over herijking van de sociaaldemocratie voor de 21e eeuw is de tweede aflevering verschenen. Het doorgeven van het goede leven is de inzet van S&D 7/8, waarbij het traditionele ideaal van ‘verheffing’ als uitgangspunt is genomen om actuele problemen van opvoeding, onderwijs en overdracht van waarden tegen het licht te houden.

Dinsdag 13 september a.s. wordt het nummer gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst in het Paard van Troje (Prinsegracht 12, Den Haag). Deelnemers zijn onder meer Monika Sie, Ewald Engelen, Evelien Tonkens, Kees Schuyt, Lodewijk Asscher, Jeroen Dijsselbloem, Lilianne Ploumen en Job Cohen. De bijeenkomst duurt van 19h30 tot 22h00 en de toegang is gratis. Van de bijeenkomst zal live verslag worden gedaan via Twitter

Welke antwoorden hebben we op de onzekerheid van ouders en leerlingen of op de regelzucht van de overheid wanneer het over de overdracht van het goede leven gaat? Wie moet wie verheffen, wanneer niet alleen achterstandskinderen en snel verontwaardigde burgers een probleem zijn, maar ook gewenning optreedt aan heb- en schreeuwzucht bij de elite? Hoe het ideaal van verheffing in praktijk te brengen, daar gaan onder meer op in: Monika Sie, Adriaan van Veldhuizen, Rutger Claassen, Dick Pels, Tsjalling Swierstra, Evelien Tonkens, Bas van Stokkom, Kees Schuyt, Wout Cornelissen, Sjoerd Karsten, Hans Wansink, Ewald Engelen, Bas Blokker, Aleid Truyens, Jeroen Dijsselbloem, Frans Becker, Sannette Naeyé, Jan Blokker, Yvonne Zonderop, Edo Nieweg, Monique Kremer, Freek Bucx, Eugene van Erven, Ronald Plasterk, Jola Jackson.

U kunt het nummer bestellen voor € 17,50 bij uitgeverij Boom door een mail te sturen naar boomtijdschriften@uitgeverijboom.nl. Voor een overzicht van de bijdragen en inzage in de artikelen klikt u hier.

Media kunnen een gratis exemplaar van S&D aanvragen via 070-2629720.

Groepen: