Debat Van Waarde III: Arbeid

Nieuws & agenda

Op donderdagavond 24 november organiseert de WBS in Groningen het derde Van Waarde debat over arbeid. Tijdens deze avond wordt de S&D over arbeid gepresenteerd. Het wordt een interactieve avond met lezingen en een paneldiscussie door wetenschappers, politici en ervaringsdeskundigen. Ook u wordt van harte uitgenodigd om zich in de discussie te mengen. De avond wordt geleid door Menno Hurenkamp. Vooraf zal er een hoorzitting zijn waarin de onderzoekers van het Van waarde-project van de WBS uw verzuchtingen en dromen over werk willen optekenen.

Werk zit mensen hoog. Ogenschijnlijk doet de Nederlandse arbeidsmarkt het uitstekend, zeker in vergelijking met landen om ons heen. Maar er is veel onvrede: over de grote flexibiliteit die van mensen geëist wordt, over de onzekerheid die werken op basis van tijdelijke contracten met zich meebrengt, over de onderkant van de arbeidsmarkt waar het dringen is, over de beperkte autonomie van professionals en over de uitholling van zeggenschap van werknemers. Tegelijkertijd leeft er ontevredenheid onder mensen die ogenschijnlijk een prima baan hebben. Zij zoeken naar goed werk en naar een goede balans tussen werk en de rest van het leven.

Wat staat er tussen het ideaal van goed werk en de praktijk van vandaag? Die vraag staat centraal op donderdag 24 november in Huis de Beurs in Groningen, waar de Wiardi Beckman Stichting een hoorzitting en een debat organiseert met Hans Achterhuis (denker des vaderlands), Monika Sie Dhian Ho (directeur WBS), Mariette Hamer (Kamerlid PvdA), Brigitte de Waal (schoonmaker op basisscholen), Marcel van Dam (Volkskrant-columnist en socioloog), Will Tinnemans (auteur van Voor jou tien anderen), Dorien Rahman-Spies (medewerker thuiszorg en buurtzorg), Elly Pastoor (wethouder sociale zaken van Groningen), Menno Hurenkamp (discussieleider) en Job Cohen (partijleider PvdA).

De bijeenkomst vindt plaats in Huis de Beurs in Groningen. De avond begint vroeg om 18.00 uur met een hoorzitting, waarin de onderzoekers van het Van waarde-project van de WBS uw verzuchtingen en dromen over werk willen optekenen. Loop binnen in de Beurs, laat u horen, en agendeer uw kwesties rond werk. Wat zit u hoog als het om werk gaat? Waar hoopt u over vijf jaar te staan in uw werk? Deze onderwerpen zullen terugkomen in het debat.

Het avonddebat begint om 19.30 uur begint en duurt tot 22.30 uur. Het programma van de avond vindt u onderaan de pagina. Van de bijeenkomst zal live verslag worden gedaan via Twitter

Aanmelden
U dient zich via deze link aan te melden voor de hoorzitting en/of het debat.

Locatie
Huis de Beurs
A-Kerkhof Zuid Zijde 4
9711 JB Groningen
Een routebeschrijving vindt u hier.

Over Van Waarde
Wat is van waarde? Hoe staat dat onder druk? En hoe kunnen we daar iets aan doen? Deze drie vragen staan centraal in het project ‘Van waarde – Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw’ van de Wiardi Beckman Stichting. Meer informatie over het project vindt hier. In het debat van 24 november worden deze vragen gesteld met betrekking tot arbeid. Eerdere debatten gingen over 'verheffing' en 'bestaanszekerheid'. De debatten zijn telkens voorafgegaan door een verkennend nummer van S&D, het tijdschrift van de WBS. Bijdragen hieruit kunt u downloaden van de website van de WBS. Een los nummer van S&D of een abonnement kunt u via deze link bestellen. Geef u hier op voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de Van Waarde-debatten.

Programma debat arbeid 24 november Groningen

18.00 Hoorzitting: verzuchtingen en dromen over werk

19.00 Zaal open

19.30 Inleiding Monika Sie Dhian Ho (directeur WBS)

19.45 Driegesprek werk en precariaat
Elly Pastoor (wethouder sociale zaken Groningen), Will Tinnemans Tinnemans (auteur van Voor jou tien anderen), Brigitte de Waal (schoonmaker op basisscholen)

20.30 Column door Marcel van Dam (socioloog)

20.45 Pauze

21.15 Beschouwing door Hans Achterhuis (denker des vaderlands)

21.30 Gesprek over flexibiliteit en professionaliteit
Mariette Hamer (Kamerlid PvdA), Dorien Rahman-Spies (medewerker thuiszorg en buurtzorg)

22.15 Afsluiting door Job Cohen (partijleider PvdA)

De discussie wordt geleid door Menno Hurenkamp (hoofdredacteur S&D)

Groepen: