Haalt de PvdA 2025?

Nieuws & agenda

Op 26 januari verschijnt:

Haalt de PvdA 2025?

Is er in de nabije toekomst nog wel plaats voor een politieke partij als de PvdA? Of is haar einde nabij? Moet de PvdA voortmodderen met oude vormen en gedachten, of kan zij als politieke partij zichzelf nog eenmaal opnieuw uitvinden op grond van haar sociaal-democratische beginselen?

Negen auteurs, waaronder vooraanstaande partijleden zoals WBS-voorzitter Felix Rottenberg, en buitenstaanders, buigen zich over de vraag 'Haalt de PvdA 2025?' In hun beschouwingen staat centraal wat het woord sociaaldemocratie anno eenentwintigste eeuw zou kunnen betekenen.

Uiteindelijk zal de Nederlandse burger in het stemhokje beslissen. Maar lezer kan een belangrijke en weloverwogen bijdrage aan het antwoord geven.

Met bijdragen van: Maurice de Hond, Lieke Kuiper, Merijn Oudenampsen, Bram Peper, Aukje van Roessel, Felix Rottenberg, Martin Sommer, Gerrit Voerman en Joop van Holsteyn, onder redactie van Bram Peper.

Presentatie
Op donderdag 26 januari zal Bram Peper het eerste exemplaar aanbieden aan Wim Meijer (voorzitter van de verkiezings-programmacommissie van de PvdA) in Perscentrum Nieuwspoort. Welkom 17 uur, start om 17.15 uur.
Vervolgens zullen Wim Meijer en Thijs Niemantsverdriet (Vrij Nederland) reflecteren op door moderator Max van Weezel aangereikte vragen en discussiepunten.

Aanmelden via www.montesquieu-instituut.nl.

Uitgeverij THOTH Bussum
Paperback met flappen, 13 x 19,5 cm, 144 pagina’s
ISBN 978 90 6868 730 9
Verschijnt 26 januari 2017
€ 12,95