'Rood-groene politiek'

Nieuws & agenda

Presentatie: Nieuwspoort, 13 april 2017, 17.30 uur
Meld je snel aan! Mail naar info@wbs.nl

Naar een ministerie voor de leefomgeving?
Onze planeet staat op het spel. De politiek kan niet alleen het tij ten goede keren, maar ze heeft wel een duidelijke opdracht. Zich breed maken, niet gokken op de goede wil van sommige ondernemers of de bereidheid van bewuste burgers, maar sturen op betere wetten en betere regels. Waarom en hoe, daarover schrijven in dit handboek voor rood-groene politiek onderzoekers, ondernemers en strategen, van jong tot oud, maar allemaal ervaren en geëngageerd.

Oudgedienden Jan Pronk en Ed Nijpels verhouden zich tot de opdracht die het boek uitspreekt, namelijk dat de politiek zich ondubbelzinnig breed maakt om een rol te spelen in het debat over vergroening, duurzaamheid en klimaatbeheersing. Als zij tot een vergelijk komen, dan kan ‘Den Haag’ niet achterblijven. De jonge auteurs Lieke Melsen, Socrates Schouten en Heleen de Coninck nemen die handschoen op, met als een doel een pact dat generaties overstijgt én behoedt. Attje Kuiken (PvdA-Tweede Kamerfractie, o.v.) en Wijnand Duyvendak (mede auteur aan het boek) reageren.

Rood-groene politiek voor de 21e eeuw. Een pact voor en door generaties.
Het boek verschijnt onder redactie van Heleen de Coninck, Menno Hurenkamp, Lieke Melsen en Hans Opschoor bij Uitgeverij Van Gennep. Met verder bijdragen van Rudy Rabbinge, Henk van Latesteijn, Jan Pronk, Wijnand Duyvendak, Daniëlla Dam-de Jong, Ton van der Zon, Hans Dagevos, Jan Erik Keman, Albert Faber, Herman Vollebergh, Wokje Abrahamse, Linda Steg, Maarten van Poelgeest, Joyeeta Gupta, Jozef Keulartz, Bernice Bovenkerk en Socrates Schouten.

Het boek kan voor €22,50 besteld worden door een e-mail te sturen naar info@wbs.nl