Te Gast: Jan Pronk

Nieuws & agenda

Zijn er nog beginselen mogelijk in de politiek? De PvdA-prominenten Erik Jurgens (oud Eerste en Tweede Kamerlid PvdA), René Cuperus (wetenschappelijk medewerker van de Wiardi Beckman Stichting) en Lucas Roorda (secretaris politiek van de Jonge Socialisten) gaan in discussie met Jan Pronk n.a.v. zijn vertrek uit de Partij van de Arbeid. O.l.v. journalist Frénk van der Linden. Er is ruim aandacht voor vragen uit de zaal en meesterpianist Gerard Bouwhuis verzorgt de muzikale intermezzi.

Pronk zegt zich nog steeds sociaaldemocraat te voelen en zich juist daarom niet langer thuis te weten bij de Partij van de Arbeid, ‘die zich steeds verder heeft verwijderd van de beginselen van de sociaaldemocratie’.

Met name ten aanzien van de ontwikkelingssamenwerking en het vreemdelingenbeleid is de PvdA een koers gaan varen waarmee Pronk zich niet langer kan identificeren. Lees de openbare brief waarin hij afscheid neemt van de PvdA op zijn weblog.

PRIJZEN

€7,50
€5,- CJP korting
€5,- Studenten
€5,- Stadspas

ROUTEBESCHRIJVING

KAARTVERKOOP
U kunt uw kaarten kopen via de website van De Nieuwe Liefde