Van Waarde-debat: Bestaanszekerheid

Nieuws & agenda

Op 29 juni a.s. presenteert de WBS in de Rode Hoed te Amsterdam het eerste deel van haar onderzoek Van waarde. Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw. Inzet dit keer is de modernisering van bestaanszekerheid, een begrip dat we achter ons gelaten dachten te hebben maar dat de afgelopen jaren met kracht terugkeert op de politieke agenda.

Monika Sie Dhian Ho, directeur van de Wiardi Beckman Stichting, zal het onderzoek toelichten. Andere sprekers zijn Lodewijk Asscher, Paul de Beer, Diederik Samsom, Hans Boutellier, René Cuperus, Cyrille Fijnaut, Judith Ploegman, Marjolein Smit-Arnold Bik en Hans Spekman. Discussieleider is Menno Hurenkamp. De bijeenkomst is inmiddels vol, om u aan te melden voor de wachtlijst of om op de hoogte te blijven van het Van Waarde project kunt u zich aanmelden via deze link. Aanvang: 20.00 uur (19.30 uur zaal open).

Ook het extra dikke mei/juni-nummer van S&D - dat verschijnt op 20 juni - is grotendeels gewijd aan het Van waarde-onderzoek. Hierin vindt u bijdragen van: Monika Sie Dhian Ho, Adriaan van Veldhuizen, Hans Boutellier, Lodewijk Asscher, Cyrille Fijnaut, Will Hutton, Frans Becker, René Cuperus, Hans Spekman, Klara Boonstra, Will Tinnemans, Pieter Hilhorst en vele anderen.

De bijeenkomst is inmiddels vol, om u aan te melden voor de wachtlijst of om op de hoogte te blijven van het Van Waarde project kunt u zich aanmelden via deze link.

Groepen: