Van Waarde-debat over de veranderende levensloop

Nieuws & agenda

met o.a. Monika Sie Dhian Ho, Kees Schuyt en Jeroen Dijsselbloem

Op woensdag 28 maart organiseert de WBS in Nijmegen het vijfde Van waarde-debat. Onderwerp is de verandering in onze levenspatronen sinds de jaren vijftig en de eisen die dat stelt aan onze verzorgingsstaat. We studeren langer, werken meer (vooral vrouwen!), krijgen later kinderen, veranderen vaker van baan en vaker van levenspartner en worden veel ouder. Maar het maatschappelijk leven en onze verzorgingsstaat zijn nog teveel gericht op de mannelijke kostwinnaar met een baan voor het leven.

Grote vragen zijn: hoe vind ik na mijn studie een baan? Wat doe ik bij ziekte of werkloosheid? Hoe ontlasten we het spitsuur van het leven (zorgen voor ouders en kinderen, werken op onregelmatige tijden, bijscholing volgen - en dan ook nog al die tijd volhouden dat je gelukkig bent)?

Hoe kan een meer ontspannen levensloop voor iedereen bereikt worden? Daarover gaat het tijdens dit avonddebat.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
19.30 Opening door Monika Sie Dhian Ho (directeur Wiardi Beckman Stichting)
19.45 Beschouwing van het S&D-nummer over levensloop door Kees Schuyt (voorzitter redactieraad S&D)
20.05 Discussie met de zaal
20.45 Pauze
21.15 Panel met Esther-Mirjam Sent (Eerste Kamerlid PvdA en hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen), Anton Hemerijck (hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam) en Susanne Heeger-Hertter (universitair docent Universiteit Utrecht)
21.40 Discussie met de zaal
22.00 Afsluiting door Jeroen Dijsselbloem

Het debat vindt plaats op woensdag 28 maart in de Lux in Nijmegen en wordt geleid door Menno Hurenkamp (hoofdredacteur S&D). U kunt zich online aanmelden, toegang is gratis.

Over Van Waarde
Het debat maakt deel uit van het onderzoek Van waarde. Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw van de WBS. Daarin staan steeds drie vragen centraal: Wat is van waarde? Hoe staat dat onder druk? En hoe kunnen we daar iets aan doen? In het debat van 28 maart worden deze vragen gesteld met betrekking tot de veranderde levensloop. Eerdere debatten gingen over 'bestaanszekerheid', ‘verheffing’, ‘goed werk' en ‘binding’.

De debatten zijn telkens voorafgegaan door een verdiepend nummer van S&D, het tijdschrift van de WBS. Bijdragen hieruit kunt u hier downloaden.