Willem Witteveenlezing

Nieuws & agenda

Een lezing gewijd aan Willem Witteveen die omkwam bij de aanslag op de MH17. Met deze lezing willen wij zijn gedachtegoed, dat gevormd is door een humanistische en academische traditie en een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, onder de aandacht brengen. In deze lezing zal de rector van de KU Leuven, Prof. dr. Rik Torfs, spreken over de samenhang tussen onderwijs en de democratische rechtsstaat. Hoe kan een volgende generatie opgevoed worden met beginselen die bijdragen aan een vrije maatschappij? Welke rol spelen in het bijzonder universiteiten daarin?

Rik Torfs is sinds 2013 rector van de Universiteit van Leuven, waar hij tevens hoogleraar kerkelijk recht is. Hij is een begenadigd spreker, een bekend en spraakmakend intellectueel en actief deelnemer aan het publieke debat. Hij laat zich veelvuldig uit over democratie en onderwijs.

Dit jaar vormt het klooster Mariënburg in ’s-Hertogenbosch het decor voor de Willem Witteveenlezing, en dat is niet toevallig: in dit complex opent dit jaar voor het eerst een universitair instituut haar deuren. Dit aspect krijgt extra aandacht doordat na de lezing een gesprek volgt waaraan behalve Rik Torfs ook de rector van Tilburg University, Prof. dr. Emile Aarts, en die van de Universiteit van Maastricht, Prof. dr. mr. Rianne Letschert deelnemen.

Zij debatteren samen met een aantal studenten over de thematiek van de lezing.

Gezien het beperkte aantal plaatsen is het raadzaam spoedig een plaats te reserveren!

Aanmelden
U kunt zich aanmelden op de website van Erasmusfestival Brabant