Nieuws & agenda

november 2016

 • 10 november, 2016 - 19:30 - 23:00

  Een lezing gewijd aan Willem Witteveen die omkwam bij de aanslag op de MH17. Met deze lezing willen wij zijn gedachtegoed, dat gevormd is door een humanistische en academische traditie en een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, onder de aandacht brengen. In deze lezing zal de rector van de KU Leuven, Prof. dr. Rik Torfs, spreken over de samenhang tussen onderwijs en de democratische rechtsstaat. Hoe kan een volgende generatie opgevoed worden met beginselen die bijdragen aan een vrije maatschappij? Welke rol spelen in het bijzonder universiteiten daarin?

 • 2 november, 2016 - 18:00

  Wat waren de lessen van de financiële crisis van 2008? In het recent verschenen boek"Creatief na de Crisis" (Van Gennep, 2016) laat Volkskrant-journalist Hans Wansink acht ‘nieuwe’ economen aan het woord over de verhouding tussen staat en markt.

september 2016

 • 21 september, 2016 - 19:30 - 23:00

  Op woensdag 21 september gaat het ideologielab over lokale ideologie van start!

  De eerste bijeenkomst trappen we af met Annemarieke van Nierop van de WBS zelf. Zij is projectleider van Van Waarde Lokaal en geeft een inleiding op de ideeën die de WBS tot nu toe heeft ontwikkeld op dit thema. Daarnaast geeft ze haar kijk op de mogelijkheden voor gemeentes om sociaaldemocratische waarden lokaal te verwezenlijken.
  Tijdens deze eerste avond gaan we met jou in gesprek welke thema's jij op lokaal niveau van belang vindt en welke ideeën je daarbij hebt.

 • 15 september, 2016 - 17:00 - 23:00

  Bij het verschijnen van het WBS Jaarboek 'De belofte van een andere Europa' organiseert de Wiardi Beckman Stichting op 15 september een discussie over concrete voorstellen die in dit boek gedaan worden voor een sociale EMU en EU buitenlands beleid. Concrete voorstellen worden op deze bijeenkomst gepresenteerd door: Rens van Tilburg, Catelene Passchier, Anton Hemerijck, Jeroen Dijsselbloem, Kati Piri, Cyrille Fijnaut en Bert Koenders.
  Aanmelden voor de bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk.

 • 12 september, 2016 - 20:00

  Bij het afscheid van Monika Sie Dhian Ho van de Wiardi Beckman Stichting

  Wat maakt sociaal-democratische politiek? Dat was de vraag waarmee Monika Sie Dhian Ho ruim acht jaar geleden bij de Wiardi Beckman Stichting begon als directeur.

augustus 2016

mei 2016

 • 11 mei, 2016 - 19:30

  Dit jaar bestaat de PvdA 70 jaar. Rode dominee Willem Banning was een van de oprichters van de PvdA en een drijvende kracht achter de Doorbraak.

  Daarom organiseren de Banning Vereniging en de werkgroep geschiedenis van de Wiardi Beckman Stichting op woensdagavond 11 mei een bijeenkomst in de Rode Hoed over rode dominees en de Doorbraak.

  Wie waren die rode dominees? Wat was hun rol? En wat is anno nu de rol van religie, moraal en ideologie in de politiek?

april 2016

 • 17 april, 2016 - 10:30

  René Cuperus houdt een lezing over: "Angst voor vrijheid in een post-christelijke wereld"

  Hij signaleert dat onze moderne samenleving verstrikt is geraakt in wat hij noemt vrijheidsparadoxen. Onze (post)moderne samenleving veroorzaakt zowel een enorme hoeveelheid vrijheid als onvrijheid. De vrijheid om te gaan en staan waar je wil. Vrijheid om je mening te ventileren, hoe bot en brutaal ook. Moderne, hedendaagse mensen geloven sterk in de idee van individuele vrijheid en individuele zelfbeschikking.

maart 2016

 • 11 maart, 2016 - 13:30 - 18:00

  Naar een inclusieve arbeidsmarkt in Zuid-Holland

  Programma
  13.30 uur Zaal open
  14.00 uur Presentatie Van Waarde Lokaal
  Monika Sie Dhian Ho en Annemarieke Nierop
  14.20 uur Plenaire panels – voorzitter: Menno Hurenkamp
  Panel I: Goed beschut werk – met o.a. Aad van der Meer, teamleider bij sociaal werkbedrijf DZB Leiden, Shemara Pijpers, Ridiculously good organic raw chocolates, Bas van Drooge, directeur DZB, wethouder Marleen Damen en Diederik Samsom

februari 2016

 • 9 februari, 2016 - 16:00 - 18:00

  Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Het evenement is uitverkocht.
  Op dinsdag 9 februari aanstaande is het precies zeventig jaar geleden dat de Partij van de Arbeid werd opgericht. Dan verschijnt ook bij Uitgeverij Boom het boek 'Zeventig jaar Partij van de Arbeid', dat onder redactie van Frans Becker en Gerrit Voerman tot stand kwam. Twaalf auteurs laten hun licht schijnen over de geschiedenis van de PvdA, analyseren de huidige positie van deze partij en gaan tevens in op de toekomst van de Nederlandse sociaaldemocratie.