Nieuws & agenda

januari 2015

 • 27 januari, 2015 - 09:00 - 18:00

  Denktanks. Ze zijn zowel ‘hulpmotor’ als ‘criticaster’ voor beleidsvoerders. Ze zijn aanjagers van publieke discussies over politiek, bestuur en samenleving. Ze bieden vergezichten voor de middellange termijn daar waar bestuurders in de praktijk met een veel kortere tijdshorizon opereren.

 • 23 januari, 2015 - 15:00 - 17:00

  Op 23 januari organiseert de werkgroep Geschiedenis van de WBS een bijeenkomst over de omgang van de sociaal democratie met het koloniale verleden. Hoe ziet de politieke omgang met de koloniale erfenis er sinds 1945 uit? Waarom staat het nu weer op de agenda? En wat zegt dat over publieke herinneringen aan kolonialisme?

december 2014

 • 11 december, 2014 - 18:00 - 20:00

  Met genoegen nodigt Elsevier u uit voor de boekpresentatie van
  Wat te doen met antidemocratische partijen? De oratie van George van den Bergh uit 1936, door Bastiaan Rijpkema, met een voorwoord van René Cuperus en een nawoord van Paul Cliteur.
  Het boek zal worden aangeboden aan Boris van der Ham.

november 2014

 • 27 november, 2014 - 15:00 - 18:00

  Natuurlijk is de vrijwilliger - de actieve burger - het ‘cement van de samenleving’. Toch lijken er soms wat barstjes in het cement te komen. En daarmee ook in het imago van het vrijwilligerswerk.

 • 8 november, 2014 - 14:00 - 17:00

  A debate on the deeper institutional, social and cultural continuities of many former Communist Eastern European societies and the popular protests that took place. 2013 saw the Gezi protests, earlier this decennium we witnessed popular rebellions in Georgia, Ukraine, Serbia and widespread discontent with those in power in many other countries.

oktober 2014

 • 29 oktober, 2014 - 19:30 - 21:30

  Veel burgers in Nederland en andere lidstaten van de Europese Unie voelen zich in toenemende mate onzeker. Zij vragen zich af of de sociale vangnetten, de zorg en de pensioenen waar zij op hebben gerekend in de nabije toekomst nog zullen zijn.

 • 1 oktober, 2014 - 19:30 - 21:30

  Op dit moment zijn de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) aan het onderhandelen over het grootste handelsverdrag dat de EU ooit heeft afgesloten met een land. Dit verdrag (het Trans-Atlantisch Handels- en Investerings-verdrag, ofwel TTIP-tietip in de volksmond) zal ervoor zorgen dat er een interne markt wordt gecreëerd van 800 miljoen consumenten.

  Door voorstanders wordt dit verdrag bejubeld, omdat zij verwachten dat het zal leiden tot vele honderdduizenden banen. Economische groei, meer welvaart en werkgelegenheid zullen het gevolg zijn volgens de aanhangers.

september 2014

 • 23 september, 2014 - 19:30 - 23:00

  We ervaren steeds vaker een gevoel van machteloosheid dat wordt veroorzaakt door een samenleving op drift. Door globalisering en individualisering biedt het verleden onvoldoende houvast en is de toekomst nog onzekerder dan hij al was. Ons zelfbeeld en humeur wordt in sterke mate bepaald door de alom aanwezige media.

juli 2014

 • 1 juli, 2014 - 17:00 - 19:00

  Dinsdag 1 juli zal er een nieuwe ‘S&D om tafel’-bijeenkomst plaatsvinden, naar aanleiding van de boeken van Tom Eijsbouts en Marnix Krop over Europa.

  Onderwerp: Het Europa van na de verkiezingen

  Sprekers: Tom Eijsbouts, Marnix Krop, Nik de Boer, Marit Maij, René Cuperus en Monika Sie Dhian Ho

juni 2014

 • 27 juni, 2014 - 19:00 - 21:00

  Een nieuw Europees Parlement en (binnenkort) een nieuwe Europese Commissie bieden mogelijkheden voor een nieuwe agenda voor Europa. Het WBS Europafonds presenteert daarom haar boek ‘Voorbij de retoriek, sociaal Europa vanuit twaalf invalshoeken’.