Nieuws & agenda

september 2013

 • 24 september, 2013 - 18:00 - 21:00

  Economische veranderingen zetten democratieën onder druk. De crisis van de jaren dertig leidde tot de opkomst van het fascisme, maar ook tot principiële doordenking van democratie door socialistische “Rode dominees” als Willem Banning en andere intellectuelen.

  De huidige crisis leidt tot straatprotesten en nieuw populisme. Daarnaast komen er nieuwe kritieken op en ideeën over nationale en Europese democratie tot stand. Wat is het sociaaldemocratische antwoord?

 • 23 september, 2013 - 14:00 - 18:00

  Veiligheids-diensten terug onder democratische controle
  Maandag 23 september om 14.00 zet historicus Constant Hijzen (Universiteit van Leiden) zijn stelling uit S&D 4-2013 uiteen dat de Nederlandse parlementaire controle op het werk van de inlichtingen- en veiligheids-diensten ernstig tekort schiet.

 • 20 september, 2013 - 16:00 - 18:00

  De verhouding tussen sociaal-democratie en monarchie in heden en verleden

  De afgelopen aprilmaand vormde met de troonswisseling het toneel voor veel oranjevertoon. Het ziet er bovendien naar uit dat tijdens de herdenking van 200 jaar Koninkrijk in november de kleur oranje al evenzeer de boventoon zal voeren. Het jaar 2013 vormt daarom een mooie aanleiding om de monarchie eens vanuit rood perspectief te belichten.

 • 18 september, 2013 - 19:30 - 21:00

  In gesprek met de inspirerende ex-premier uit Macedonië: RADMILA SEKERINSKA

  Inloop met koffie om 19:00 uur
  Voertaal Engels
  Entree Gratis

  Radmila Sekerinska: Een van de meest inspirerende vrouwelijke politica uit de Westelijke Balkan. Ze is in het land voor ontmoetingen met politici. We bieden u een unieke kans om met haar in gesprek te gaan, onder leiding van voormalig Europarlementariër Jan Marinus Wiersma.

 • 13 september, 2013 - 18:00 - 15 september, 2013 - 17:00

  Een politiek wetenschappelijke zomerschool georganiseerd door Jong WBS, de Wiardi Beckman Stichting en de Jonge Socialisten, van 13 tot en met 15 september 2013.

augustus 2013

 • 29 augustus, 2013 - 17:00 - 21:00

  Hoe geven we op lokaal niveau handen en voeten aan de Van Waarde resolutie zoals deze op het congres is vastgesteld? Zaterdag 25 mei maakten we een begin met het beantwoorden van deze vraag tijdens een startsymposium in Amersfoort. Deze zomer diepen we de vraag verder uit in een serie regionale bijeenkomsten.

juli 2013

 • 10 juli, 2013 - 17:30 - 21:00

  Hoe geven we op lokaal niveau handen en voeten aan de Van Waarde resolutie zoals deze op het congres is vastgesteld? Zaterdag 25 mei maakten we een begin met het beantwoorden van deze vraag tijdens een startsymposium in Amersfoort. De komende weken diepen we de vraag verder uit in een serie regionale bijeenkomsten.

 • 3 juli, 2013 - 17:15 - 18:30

  De verkiezingen voor het Europees Parlement staan voor de deur. Het enthousiasme voor Europa onder de burgers lijkt echter in rap tempo af te nemen. Wat zal hierdoor de rol van eurosceptische partijen, zoals UKIP, Front National en de Echte Finnen, zijn in de aanloop naar de Europese verkiezingen?

  Anti-Europese partijen zijn in opmars. Bijna elk EU-land heeft inmiddels een of meerdere eurosceptische partijen. Zelfs het van huis uit pro-Europese Duitsland heeft nu een eurosceptische partij met 'Alternative für Deutschland'.

juni 2013

 • 27 juni, 2013 - 17:30 - 21:00

  Hoe geven we op lokaal niveau handen en voeten aan de Van Waarde resolutie zoals deze op het congres is vastgesteld? Zaterdag 25 mei maakten we een begin met het beantwoorden van deze vraag tijdens een startsymposium in Amersfoort. De komende weken diepen we de vraag verder uit in een serie regionale bijeenkomsten.

 • 27 juni, 2013 - 16:00 - 21:00

  Op donderdag 27 juni a.s. organiseren de Wiardi Beckman Stichting en de PvdA een groot economiedebat over de vraag waar we in de toekomst ons brood mee willen verdienen (economische structuur en werkgelegenheid) en welke consequenties daaruit voortvloeien voor de actuele economische en begrotingspolitiek.