Nieuws & agenda

oktober 2012

 • 1 oktober, 2012 - 17:00 - 20:00

  Op maandag 1 oktober 2012 zal Wim Kok, oud-premier, de tweeëntwintigste Willem Drees-lezing houden. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn om 18:00 uur in de Oude Zaal van de Tweede Kamer der Staten Generaal, Binnenhof 1a in Den Haag.

  U hoeft zich niet aan te melden, maar u wordt wel verzocht de uitnodiging mee te nemen als toegangsbewijs. Download hier de uitnodiging, zie PDF onderaan. Houdt u rekening met de beveiligingsmaatregelen van de Tweede Kamer, er kan u om uw legitimatie worden gevraagd.

augustus 2012

 • 24 augustus, 2012 - 16:00 - 18:00

  Volgens de rechtse populisten van vandaag zijn ‘links’ en het nationaal-socialisme één pot nat, en was Hitler vóór alles een socialist. Hoewel dit demagogische onzin is, was er wel een zekere verwantschap en is de relatie tussen het vooroorlogse socialisme en de opkomst van fascisme en nationaal-socialisme een nader onderzoek waard.

juni 2012

 • 28 juni, 2012 - 17:30 - 19:30

  Graag nodigt het WBS Europafonds u uit voor de prijsuitreiking van de scenariowedstrijd die zij dit voorjaar uitschreef.

 • 11 juni, 2012 - 19:00 - 21:30

  Miljoenen Nederlanders zijn uit idealisme vrijwillig actief bij een sportvereniging, actieclub of levensbeschouwelijke organisatie. Toch delen veel mensen de opvatting dat het met de samenleving slecht gaat, hoewel het hen persoonlijk goed gaat. Individueel doen we aan vrijwilligerswerk en hebben we idealen, maar het blijkt moeilijk om je onderdeel te voelen van een collectief van betrokken, actieve en idealistische mensen.

 • 7 juni, 2012 - 16:00 - 18:00

  Op 7 juni as zal voormalig Belgisch politicus dr. Frank Vandenbroucke (1955) zijn inaugurele rede uitspreken ‘Europa: de sociale uitdaging’, vanwege zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar op de Den Uyl leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de Wiardi Beckman Stichting.

mei 2012

 • 31 mei, 2012 - 19:30 - 21:30

  Te gast is Wouter Bos, partner bij KPMG Plexus en voorzitter van KPMG Gezondheidszorg.

 • 25 mei, 2012 - 14:30 - 17:00

  Oost-Europa in de jaren tachtig en de dilemma’s voor Sociaaldemocraten in Nederland en West-Europa

 • 24 mei, 2012 - 12:00 - 14:00

  De inrichting van de Europese Unie lijkt een belangrijk thema te worden in de aankomende parlementsverkiezingen. De ontwikkelingen in het Europese integratieproces sinds de eurocrisis en de verdere overdracht van bevoegdheden aan Brussel zullen de inzet vormen op het politieke strijdtoneel. Wat is de toekomst van Europese samenwerking?

 • 16 mei, 2012 - 19:30 - 22:00

  Heeft De Nieuwe Vakbeweging kans van slagen? Hoe kan de vakbeweging aantrekkelijker worden voor nieuwe groepen en jongeren?

 • 10 mei, 2012 - 19:30 - 21:30

  De Pieter Gillislezing is een initiatief van het centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen. Het Centrum wil daarmee uitdrukking geven aan het actief pluralisme dat de Universiteit wenst uit te dragen. Actief pluralisme is zelf geen levensbeschouwing, maar een houding ten aanzien van (de eigen en andere) levensbeschouwingen, die de inhoudelijke dialoog binnen en tussen levensbeschouwingen stimuleert en daarom ook inhoudelijke positionering aanmoedigt.