22 december 2016

Ieder jaar reikt de Advisory Scientific Committee, onderdeel van de European Systemic Risk Board (ESRB, voorgezeten door ECB-voorzitter Mario Draghi) de ‘Ieke van den Burg Prize for Research on Systemic Risk’ uit aan . Academici onder 35 jaar worden uitgenodigd een paper te schrijven over een onderwerp gerelateerd aan de missie van de ESRB.

Lees hieronder de volledige Call for papers. De deadline is 31 maart 2017.

29 november 2016

De WBS zoekt per januari 2017 een stagiair voor de politieke biografie van Wim Kok. De PvdA Eurodelegatie zoekt per 1 februari 2017 een stagiair ter ondersteuning van de Europarlementariers Paul Tang en Agnes Jongerius op de onderwerpen sociale en economische zaken. Zie de vacatures hieronder voor meer informatie

Stage WBS

15 november 2016

Mw. dr. S.L. de Lange (1981) is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de dr. J.M. den Uyl-leerstoel aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Wiardi Beckman Stichting. De Lange is de opvolger van prof. dr. Frank Vandenbroucke, die in oktober 2015 universiteitshoogleraar aan de UvA werd.

03 oktober 2016

Van brandhaard tot integratie

De Wiardi Beckman Stichting onderzoekt de schakels in de migratieketen; van brandhaard tot integratie en van vertrek naar bestemming. We interviewen betrokkenen en lokale deskundigen. We gaan op missie naar de landen die zorgen voor opvang in de regio én naar de gemeenten die hier in Nederland vluchtelingen opvangen. De bevindingen bespreken we met wetenschappers, politici en deskundigen uit het veld, en leggen we naast beschikbaar onderzoek.

30 september 2016

De ESRB (European Systemic Risk Board), onderdeel van de Europese Centrale Bank, heeft voor de tweede keer de ‘Ieke van den Burg Prize for Research on Systemic Risk’ uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse conferentie van de ESRB op 22 en 23 september 2016 in Frankfurt.

Na een zeer competitief selectieproces dat bestond uit drie rondes en meerdere blind peer reviews, heeft een selectiepanel van de Advisory Scientific Committee (ASC) van de ESRB besloten de prijs toe te kennen aan twee winnaars:

21 september 2016

Afgelopen zomer interviewde de Wiardi Beckman Stichting - geholpen door 130 PvdA-leden - mensen in Nederland over ouder worden. Willen mensen inderdaad langer zelfstandig blijven wonen, ook als hun partner wegvalt? Wat voor zorg hebben ouderen thuis nodig, krijgen ze deze zorg en hoe denken ze over mantelzorg? We spreken ook met mantelzorgers, met huisartsen, met wijkverpleegkundigen en met verzorgenden.

U vindt de verhalen die al gereed zijn op www.vanwaardelokaal.nl/interviews.

14 september 2016

“Voor mij is het niet alleen mooie, maar ook een logische stap. Ik houd me al een paar decennia bezig met solidariteit, goed werk en gelijke kansen, zowel op de universiteit als hoogleraar Internationaal Sociaal Recht aan de VU, als bij de vakbond waar ik het dagelijks bestuur van de FNV adviseer. En ik doe ook al jaren mee bij de WBS, aan projectgroepen, aan Van Waarde. Dus ik ben ongelooflijk blij en trots dat ik nu de kans krijg het activisme en het doenerige van de bond te combineren met het beschouwende van de universiteit.

02 september 2016

Centrum voor Lokaal Bestuur, WBS - Op 2 september gaan we tijdens de achtste Van Waarde Expeditie op bezoek in Overijssel om te praten over het bevorderen van het geluk bij ouderen. Hoe geef je in jouw regio of gemeente invulling aan het langer thuis blijven wonen? Welk voorzieningenniveau is hierbij gewenst en wat kunnen lokale politici bijdragen om het geluk van ouderen te bevorderen?

03 juni 2016

Deze zomer doet de Wiardi Beckman Stichting onderzoek naar oud worden in Nederland. Zo'n honderddertig vrijwilligers in het land helpen ons met interviewen. In hun eigen stad of dorp nemen ze interviews af volgens de methode van Van Waarde. Doet u ook mee? Aanmelden kan via vanwaardelokaal@wbs.nl.

03 juni 2016

De Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau voor de sociaal-democratie, zoekt een

DIRECTEUR

N.B. Deze functie is inmiddels vergeven.

Profiel
- in een democratische organisatie leiding geven aan de staf van het wetenschappelijk bureau en aan deskundigen en vrijwilligers die zijn betrokken bij de verschillende studieprojecten
- opstellen van het studieprogramma, bestaande uit zowel verkennend als beleidsgericht onderzoek
- bijdragen aan de uitvoering van het studieprogramma