Nagekomen interview

Mei tot en met november 2016 namen zo'n 130 interviewers uit PvdA-afdelingen gesprekken af in het land over wensen en noden bij het ouder worden. Veel van deze interviews zijn gepubliceerd (ze zijn te vinden op www.vanwaardelokaal.nl/interviews). Sommige kwamen iets later gereed. Zoals het interview met mevrouw Fokje de Jong-Snoek uit Heerenveen van 83.

Fokje de Jong-Snoek vertelt hoe haar inkomen sinds het overlijden van haar man eigenlijk te laag is om de huur van haar woning van te kunnen betalen. En daarmee agendeert ze een onderwerp dat in veel interviews naar voren kwam: het belang van geschikte woonruimte, met name huurwoningen, voor mensen die ouder worden.

Het verhaal van mevrouw De Jong-Snoek is om meer redenen zeer het lezen waard. Niet alleen vanwege de levenskracht die eruit spreekt. Ze vertelt ook over het boek dat ze schrijft over haar jeugd - de armoede en sociale omstandigheden in Oost-Groningen in de jaren dertig en veertig - en ze vertelt over het werk dat ze tot haar pensionering heeft gedaan in de emancipatiebeweging.

> Lees ook de aanbevelingen van het WBS-onderzoek 'Ouder worden in Nederland'.