'Ouder worden in Nederland'

Afgelopen zomer interviewde de Wiardi Beckman Stichting - geholpen door 130 PvdA-leden - mensen in Nederland over ouder worden. Willen mensen inderdaad langer zelfstandig blijven wonen, ook als hun partner wegvalt? Wat voor zorg hebben ouderen thuis nodig, krijgen ze deze zorg en hoe denken ze over mantelzorg? We spreken ook met mantelzorgers, met huisartsen, met wijkverpleegkundigen en met verzorgenden.

U vindt de verhalen die al gereed zijn op www.vanwaardelokaal.nl/interviews.

De komende maanden analyseren we de uitkomsten van de interviews, leggen we deze naast bestaand onderzoek en spreken we hierover met betrokken wetenschappers. Eind dit jaar organiseren we een manifestatie waarin we onze bevinden presenteren. Wilt u op de hoogte blijven van dit onderzoek? Mail ons dan via vanwaardelokaal@wbs.nl.