Stageplaatsen (WBS/PvdA Eurodelegatie)

De WBS zoekt per januari 2017 een stagiair voor de politieke biografie van Wim Kok. De PvdA Eurodelegatie zoekt per 1 februari 2017 een stagiair ter ondersteuning van de Europarlementariers Paul Tang en Agnes Jongerius op de onderwerpen sociale en economische zaken. Zie de vacatures hieronder voor meer informatie

Stage WBS
Ten behoeve van het benodigde onderzoek voor de politieke biografie van Wim Kok is er plaats voor een student-stagiair bij de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau voor de sociaal-democratie, gevestigd in Den Haag. De stage beslaat het helpen bij het interviewen van mensen betrokken bij het publieke leven van Wim Kok en het helpen bij en zelfstandig verrichten van archiefonderzoek. Het gaat in principe om de periode januari 2017-juli 2017, gedurende tenminste twee en hooguit drie dagen in de week.

Wim Kok was tussen 1972 en 2002 achtereenvolgens voorzitter van de vakcentrales NVV en FNV, leider van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, minister van Financiën/vice-premier van het kabinet Lubbers-III en minister-president van de kabinetten Kok-I en Kok-II. Hij is daarmee een van de belangrijkste politieke en publieke persoonlijkheden van het naoorlogse Nederland.

De biografie wordt geschreven door Marnix Krop, fellow van de WBS en onder andere voormalig diplomaat. Een eerste fase van het onderzoek (2017) zal zijn NVV/FNV-tijd betreffen, wat - naast interne en externe vakbondspolitiek – aandacht voor sociaal-economische thema’s zal vragen.

De stagair verricht zijn of haar werkzaamheden bij de WBS te Den Haag, tegen een stagevergoeding.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij:
Menno Hurenkamp (Wiardi Beckman Stichting), tel. 070- 2629720, mhurenkamp@wbs.nl
Marnix Krop, tel. 06 18375032, marnixkrop@gmail.com
Prof. dr H. te Velde, h.te.velde@hum.leidenuniv.nl

Stage PvdA Eurodelegatie
De PvdA Eurodelegatie zoekt per 1 februari 2017 een stagiair(e) ter ondersteuning van de Europarlementariers Paul Tang en Agnes Jongerius op de onderwerpen sociale en economische zaken.

Taken stagiair(e):
– Ondersteuning bieden aan de Europarlementariërs en de beleidsmedewerkers op sociale en economische vraagstukken
– Volgen en verslag maken van vergaderingen, evenementen, werkgroepen en andere bijeenkomsten in en buiten het Europees Parlement
– Assisteren met het schrijven van blogs, opiniestukken en overige artikelen
– De websites bijwerken
– In overleg het voltooien van een persoonlijke stageopdracht (bijvoorbeeld het schrijven van een opiniestuk of het organiseren van een evenement)
– Ondersteuning bieden op overige praktische, administratieve en organisatorische taken

Vereisten:
– Affiniteit met de PvdA en haar politieke doelstellingen
– Interesse in Europese besluitvorming op sociale zaken, werkgelegenheid, economie en/of duurzaamheid
– Goed kunnen organiseren en het overzicht bewaren van de verschillende taken en deadlines
– Talenkennis: vloeiend gesproken en geschreven Nederlands en een goede kennis van Engels
– Snel en goed kunnen werken met MS Office en social media

Voorwaarden en Procedure: Wij bieden een uitdagende en afwisselende stage tegen een vergoeding van €1300 per maand, voor de periode van maximum vijf maanden. De kandidaat moet staan ingeschreven bij een bachelor- of masteropleiding aan de universiteit.
Solliciteren kan tot uiterlijk vrijdag 11 december 2016 door een sollicitatiebrief en CV te sturen naar erik.hormes@europarl.europa.eu. Gesprekken zullen waarschijnlijk de week erna plaatsvinden.

Foto: Minister-president [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons