De Wiardi Beckman Stichting is afhankelijk van giften van donateurs om haar werk te kunnen blijven doen. U kunt ons steunen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL20INGB0000 030603.


Hartelijk dank!

NB
Vanaf 1 januari 2014 zijn periodieke schenkingen aan de Wiardi Beckman Stichting aftrekbaar voor de Belastingdienst zonder dat een notariële akte hoeft te worden opgemaakt. De WBS beschikt over de ANBI-status.