Zomerschool: De nieuwe (on)gelijkheid

In het weekend van 29 tot 31 augustus organiseren de Wiardi Beckman Stichting, Jong WBS en de Jonge Socialisten een zomerschool voor iedereen met interesse in het formuleren van een politieke agenda over (on)gelijkheid voor de 21ste eeuw.

Nieuwe ongelijkheid

Ongelijkheid is terug van weggeweest. Na een aantal decennia van groeiende gelijkheid is de ongelijkheid op mondiaal niveau, in Europa en binnen de Nederlandse grenzen de laatste jaren schrikbarend toegenomen. Binnen het huidige politieke en economische klimaat lijkt deze trend door te zetten. Op dit moment bezit 1 procent van Nederland een kwart van het totale vermogen en neemt gelijktijdig ook de schrijnende armoede toe. Maar ongelijkheid verwijst niet alleen naar de kloof tussen arm en rijk. Racisme, een door lobbyorganisaties beheerste Europese Unie en lage sociale mobiliteit zijn slechts enkele van de vele kwesties die om meer gelijkheid schreeuwen. Hoe kan de sociaaldemocratie het tij keren? Welke rol bestaat hier voor de overheid en welke rol kunnen de samenleving, of individuele burgers spelen?

De Zomerschool

De zomerschool staat in het teken van de zoektocht naar nieuwe instrumenten en actieplannen om (meer) gelijkheid in de samenleving te bewerkstelligen. Verschillende lezingen zorgen voor verdieping van het thema, met speciale aandacht voor de subthema’s ongelijkheid van inkomens- en vermogens, ongelijkheid tussen generaties, de rol van onderwijs en gezondheidszorg en de internationale dimensie. Vervolgens is het aan de deelnemers om alternatieven te formuleren. Een Europese inkomenspolitiek? Hervorming van het onderwijs? Democratisering van de internationale politiek? En vooral: wat kunnen we zelf doen om gelijkheid te bewerkstelligen en het politieke streven naar gelijkheid nieuw elan te geven? Aan het einde van de zomerschool zullen de ideeën en concrete voorstellen aan een panel van politieke prominenten gepresenteerd worden. De uitgewerkte ideeën zullen bovendien gebundeld worden en online of in print verschijnen.

Voor jou?

De zomerschool staat open voor iedereen met interesse in het onderwerp gelijkheid die een bijdrage wil leveren aan (nieuwe) oplossingen. Je hoeft dus geen lid te zijn van een bepaalde politieke partij om deel te nemen. Enthousiasme en de bereidheid om jou ideeën met anderen te delen staan voorop.

Waar, wanneer & wat kost het?

De zomerschool vindt plaats in het Stay Okay Hostel in Soest van vrijdagavond 29 augustus 18.00 uur tot en met zondag 31 augustus 16.00 uur (het precieze programma volgt binnenkort op de website). De kosten zijn € 35,- per deelnemer voor het gehele weekend. Hier zitten de kosten voor eten, drinken en twee overnachtingen bij inbegrepen.

Wie komen er spreken & workshops geven?

Onder andere: Monika Sie Dhian Ho, Marie-Louise Essink, Mei Li Vos, Jaap Dronkers, Rutger Bregman, Hans de Bruijn en Kirsten van den Hul. De jury bestaat uit Menno Hurekamp en Thomas Hendrikx. Zijselecteren de beste essays.

Programma

Bekijk hier het programma.

Aanmelding en selectie?

Om deel te nemen aan de zomerschool dien je een kort essay in te leveren (+/-1000 woorden) over het thema (on)gelijkheid. Hier vind je een aantal stellingen die je kan gebruiken bij het schrijven van je essay. Lever je essay in via het mailadres zomerschool@jongwbs.nl. De aanmeldingsperiode is verlengd tot donderdag 14 augustus 2014. De beste 40 aanmeldingen worden door een jury geselecteerd om deel te nemen aan de zomerschool.

Voor vragen kan je altijd mailen naar: zomerschool@jongwbs.nl

De commissie Zomerschool:

Maaike van den Herik, Kim de Jong, Sanne Raap, Martijn Otten en Marijn Ouwehand