14 september 2016

“Voor mij is het niet alleen mooie, maar ook een logische stap. Ik houd me al een paar decennia bezig met solidariteit, goed werk en gelijke kansen, zowel op de universiteit als hoogleraar Internationaal Sociaal Recht aan de VU, als bij de vakbond waar ik het dagelijks bestuur van de FNV adviseer. En ik doe ook al jaren mee bij de WBS, aan projectgroepen, aan Van Waarde. Dus ik ben ongelooflijk blij en trots dat ik nu de kans krijg het activisme en het doenerige van de bond te combineren met het beschouwende van de universiteit.

02 september 2016

Centrum voor Lokaal Bestuur, WBS - Op 2 september gaan we tijdens de achtste Van Waarde Expeditie op bezoek in Overijssel om te praten over het bevorderen van het geluk bij ouderen. Hoe geef je in jouw regio of gemeente invulling aan het langer thuis blijven wonen? Welk voorzieningenniveau is hierbij gewenst en wat kunnen lokale politici bijdragen om het geluk van ouderen te bevorderen?

03 juni 2016

Deze zomer doet de Wiardi Beckman Stichting onderzoek naar oud worden in Nederland. Zo'n honderddertig vrijwilligers in het land helpen ons met interviewen. In hun eigen stad of dorp nemen ze interviews af volgens de methode van Van Waarde. Doet u ook mee? Aanmelden kan via vanwaardelokaal@wbs.nl.

03 juni 2016

De Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau voor de sociaal-democratie, zoekt een

DIRECTEUR

N.B. Deze functie is inmiddels vergeven.

Profiel
- in een democratische organisatie leiding geven aan de staf van het wetenschappelijk bureau en aan deskundigen en vrijwilligers die zijn betrokken bij de verschillende studieprojecten
- opstellen van het studieprogramma, bestaande uit zowel verkennend als beleidsgericht onderzoek
- bijdragen aan de uitvoering van het studieprogramma

21 april 2016

In 1988 is bij de Universiteit van Amsterdam de (bijzondere) Dr J.M. den Uylleerstoel ingesteld met als leeropdracht: de ontwikkelingen in het democratisch socialisme, in relatie tot wetenschap en samenleving.

22 maart 2016

Volkskrant:
Het leven krijgt zin als je nodig bent
Van het realiseren van beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking komt bitter weinig terecht, constateert Annemarieke Nierop van de Wiardi Beckman Stichting, in gesprek met Hans Wansink.

13 maart 2016

www.vanwaardelokaal.nl is een online actie-onderzoek naar de veranderingen in de zorg en rondom werk. U vindt hier zo'n honderd interviews met mensen doorheen land - over werk, en over zorg. Hieruit filteren we inspirerende praktijkvoorbeelden, kwesties die om een oplossing vragen en adviezen aan de politiek. Van Waarde Lokaal wil voor iedereen goed werk, goede zorg en zeggenschap.

Bezoek de website www.vanwaardelokaal.nl

28 januari 2016

De Stichting Stuuf is voornemens een monument te realiseren voor H.B. Wiardi Beckman. Zij doet de volgende oproep voor mensen die hieraan een bijdrage willen leveren:

Geachte heer/mevrouw,

12 januari 2016

In het kader van onderzoek voor een biografie van Mr. Dr. Benno J. Stokvis (1901-1977), van 1924 tot 1977 advocaat in Amsterdam en tussen 1955 en 1970 actief lid van de PvdA, zoek ik (Ruud Stokvis) personen die hem gekend hebben en bereid zijn mij te informeren over hun herinneringen aan hem.

U kunt contact opnemen met R. Stokvis, email: r.stokvis@xs4all.nl.

26 juli 2015

De functie is inmiddels vergeven

Het WBS-Europafonds zoekt een stagiair. Ben je nog niet afgestudeerd en lijkt het je interessant om het fonds te ondersteunen bij de uitvoering van de projecten?

Profiel stagiairs
We zoeken iemand voor een groot project over Europese samenwerking en veiligheid. We denken aan studenten met geschiedenis, recht of internationale betrekkingen als achtergrond, maar uit verrassende hoeken zijn mensen ook zeker welkom.