20 januari 2011

In het kader van het Amsterdam Process, de transnationale heroriëntatiebeweging van de Europese sociaal-democratie getrokken door de WBS en Policy Network, reist een delegatie van de WBS op 20 en 21 januari af naar Berlijn.

18 december 2010

Herman Bernard Wiardi Beckman (1904-1945) was in de jaren dertig één van de belangrijkste sociaal-democraten die het Nederlandse socialisme een nieuwe richting gaven. Wiardi Beckman liet een aantal toespraken en essays met grote zeggingskracht na. Hij schreef over het onlosmakelijk verband tussen socialisme en democratie, over de noodzaak van partijpolitieke vernieuwing, over het belang van de nationale gedachte: thema’s die in het politiek zo verwarde Nederland actueler dan ooit schijnen. Met zijn bijdrage aan de vernieuwing van het socialisme werd Wiardi Beckman de baanbreker van een moderne sociaal-democratie zoals die na de oorlog gestalte kreeg. Onszelf blijven bundelt en bediscussieert de hoogtepunten uit een oeuvre dat draait om overtuiging en beschaving.

17 december 2010

Frans Becker, adjunct-directeur van de WBS, bevindt zich momenteel in Muenster, waar hij in het kader van een onderzoekssabatical les geeft aan het Haus der Niederlande. OP 8 december heeft hij daar een lezing gehouden, met als titel 'Vom Poldermodel zum Populismus: Die Niederlande als politisches Laboratorium'.

21 september 2010

Deze week heeft Policy Network, de Britse denktank waarmee de WBS samen het Amsterdam Process organiseert, het Social Democracy Observatory gelanceerd. Dit is een nieuw platform voor progressieve ideeën en het biedt een kijkje in de keuken van wat er internationaal allemaal rondom de sociaal-democratie speelt.