12 mei 2011

12 en 13 mei vond de jaarlijkse Progressive Governance Conference plaats in Oslo. Op de bijeenkomst, georganiseerd door Policy Network en de Noorse premier Stoltenberg, komen meer dan 200 linkse wetenschappers en politici en leiders uit de hele wereld bijeen.

11 mei 2011

In de aanloop naar de Progressive Governance Conference in Oslo op 12 en 13 mei heeft Policy Network een serie papers gepubliceerd onder de naam "Memos to the left". Toonaangevende wetenschappers laten hun licht schijnen over waar de toekomst ligt voor linkse politiek. Centraal staat nieuw vergelijkend onderzoek in Engelang, de VS, Duitsland en Zweden wat de uitdagingen voor de komende jaren schetst.

08 februari 2011

Een goed functionerende sociaal-democratie, daar fantaseert Jan al jaren over. Zijn iddeeën over en het waarom van deze voettocht gaan dan ook ver terug. In de Katse brieven kun je lezen wat heeft geleid tot dit avontuur. Kort – heel kort – komt het neer op een onwankelbaar vertrouwen in de ziel van de sociaal democratie. Te voet het land door, elke donderdag en vrijdag, om te luisteren en te noteren, om het verhaal van de sociaal-democratie weer springlevend maken, om nieuwe woorden te vinden. Samen met de WBS doet hij online verslag van zijn tocht op www.voettochtvanjan.nl.

20 januari 2011

In het kader van het Amsterdam Process, de transnationale heroriëntatiebeweging van de Europese sociaal-democratie getrokken door de WBS en Policy Network, reist een delegatie van de WBS op 20 en 21 januari af naar Berlijn.

18 december 2010

Herman Bernard Wiardi Beckman (1904-1945) was in de jaren dertig één van de belangrijkste sociaal-democraten die het Nederlandse socialisme een nieuwe richting gaven. Wiardi Beckman liet een aantal toespraken en essays met grote zeggingskracht na. Hij schreef over het onlosmakelijk verband tussen socialisme en democratie, over de noodzaak van partijpolitieke vernieuwing, over het belang van de nationale gedachte: thema’s die in het politiek zo verwarde Nederland actueler dan ooit schijnen. Met zijn bijdrage aan de vernieuwing van het socialisme werd Wiardi Beckman de baanbreker van een moderne sociaal-democratie zoals die na de oorlog gestalte kreeg. Onszelf blijven bundelt en bediscussieert de hoogtepunten uit een oeuvre dat draait om overtuiging en beschaving.

17 december 2010

Frans Becker, adjunct-directeur van de WBS, bevindt zich momenteel in Muenster, waar hij in het kader van een onderzoekssabatical les geeft aan het Haus der Niederlande. OP 8 december heeft hij daar een lezing gehouden, met als titel 'Vom Poldermodel zum Populismus: Die Niederlande als politisches Laboratorium'.

21 september 2010

Deze week heeft Policy Network, de Britse denktank waarmee de WBS samen het Amsterdam Process organiseert, het Social Democracy Observatory gelanceerd. Dit is een nieuw platform voor progressieve ideeën en het biedt een kijkje in de keuken van wat er internationaal allemaal rondom de sociaal-democratie speelt.