18 juni 2015

Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? We zoeken per 1 september 2015 een secretaris (m/v), een penningmeester (m/v) en een bestuurslid externe communicatie (m/v) ter versterking van het bestuur.

Jong WBS is de jongerenafdeling van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Jong WBS wil jonge mensen betrekken bij de ideeënvorming in de sociaaldemocratie en een bijdrage laten leveren aan het politieke en maatschappelijke debat.

16 juni 2015

'Eerst als het is, is het ernst', was de titel van de lezing waarin Monika Sie Dhian Ho op maandagavond 15 juni opriep tot het een politiek die is gegrond op waarden. De lezing is na te zien op de website van de Rode Hoed.

16 juni 2015

'Eerst als het is, is het ernst' is de titel van de lezing die Monika Sie Dhian Ho uitsprak op maandagavond 15 juni in de Rode Hoed te Amsterdam. Hierin roept zij op tot het voeren van een politiek die gegrond is op waarden. Alleen als dat gebeurt kunnen wij onze verzorgingsstaat behouden, en aanpassen aan de noden en wensen van deze tijd.

18 mei 2015

De WBS studeert op en initieert mogelijkheden voor linkse samenwerking in Nederland en in Europa. De WBS wil wil mede-platform daarvoor zijn en verzamelt initiatieven en nieuws over dit thema.

´Bij drie linkse partijen groeit de behoefte aan meer samenwerking. Het wemelt van de initiatieven waarin SP, GroenLinks en PvdA samen optrekken. De partijleiding reageert welwillend.´

28 april 2015

Donaties zijn voor de Wiardi Beckman Stichting een belangrijke bron van inkomsten. Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen? Als u € 50 of meer doneert, krijgt u van ons het WBS jaarboek 'Omstreden vrijheid' cadeau, dat in januari 2015 bij uitgeverij Van Gennep verschijnt. Uiteraard zijn wij ook erg dankbaar voor minder grote donaties.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL20INGB0000030603, t.n.v.Wiardi Beckman Stichting en onder vermelding van 'donatie' (+ indien u het jaarboek wenst te ontvangen: uw adresgegeven).

10 maart 2015

De European Systemic Risk Board (ESRB) heeft een jaarlijkse prijs ingesteld ter herinnering aan Ieke van de Burg die van 2011 tot aan haar dood in 2014 deel uitmaakte van de Advisory Scientific Committee van de ERSB.

De Advisory Scientific Committee (ASC) heeft de Ieke van den Burg Prize for Research on Systemic Risk ingesteld om zo de aandacht te vestigen op uitmuntend onderzoek door jonge academici op een van de onderwerpen waarmee de ESRB zich bezighoudt.

19 februari 2015

De positie is inmiddels vergeven

In verband met het bereiken van de pensioenleeftijd van de huidige functionaris is de WBS op zoek naar een:

Directiesecretaresse (m/v)
20 uur per week, eerst voor de duur van een jaar

Organisatie
De missie van de WBS, het wetenschappelijk instituut voor de sociaaldemocratie, is om urgente maatschappelijke vraagstukken te signaleren, analyseren en er toekomstgericht over te adviseren.

07 januari 2015

Charlie Hebdo - L'amour plus fort que la haine

Op 7 januari werd in Parijs een aanslag gepleegd op het hoofdkantoor van satirisch magazine Charlie Hebdo. Liefde is veel sterker dan haat.

12 december 2014

De opkomst van het Poetinisme, het Hongarije van Viktor Orban, de dreigende politieke omwenteling in Griekenland en spanningen op de Balkan - op meerdere fronten wordt de democratie bedreigd.

17 november 2014

Uitgeverij Boom nodigt u van harte uit voor de presentatie van:

DE WET ALS KUNSTWERK
Een andere filosofie van het recht
door Willem Witteveen

Woensdag 19 november in de
Plenaire zaal van de Eerste Kamer
Binnenhof 22, Den Haag

Programma:

14.30 uur Ontvangst met koffie en thee

15.00 uur Wouter van Gils, Uitgeverij Boom

15.05 uur Kees Schuyt, redactieraad S&D, Wiardi Beckman Stichting

15.20 uur René Foqué, emeritus hoogleraar KU Leuven en Erasmus Universiteit Rotterdam