07 januari 2015

Charlie Hebdo - L'amour plus fort que la haine

Op 7 januari werd in Parijs een aanslag gepleegd op het hoofdkantoor van satirisch magazine Charlie Hebdo. Liefde is veel sterker dan haat.

12 december 2014

De opkomst van het Poetinisme, het Hongarije van Viktor Orban, de dreigende politieke omwenteling in Griekenland en spanningen op de Balkan - op meerdere fronten wordt de democratie bedreigd.

17 november 2014

Uitgeverij Boom nodigt u van harte uit voor de presentatie van:

DE WET ALS KUNSTWERK
Een andere filosofie van het recht
door Willem Witteveen

Woensdag 19 november in de
Plenaire zaal van de Eerste Kamer
Binnenhof 22, Den Haag

Programma:

14.30 uur Ontvangst met koffie en thee

15.00 uur Wouter van Gils, Uitgeverij Boom

15.05 uur Kees Schuyt, redactieraad S&D, Wiardi Beckman Stichting

15.20 uur René Foqué, emeritus hoogleraar KU Leuven en Erasmus Universiteit Rotterdam

31 oktober 2014

Woensdag 29 oktober overleed Will Tinnemans, 55 jaar oud. De Wiardi Beckman Stichting is hem veel dank verschuldigd. Mensen die vanaf 2010 meewerkten aan het Van waarde-onderzoek en bij de WBS langskwamen, kregen een exemplaar van zijn boek ‘Onzeker bestaan’ in handen gedrukt. De invloed van dat boek is ook terug te zien in bijvoorbeeld de WBS-publicatie ‘Vooruit. De verzwegen politiek van het dagelijks leven’.

07 oktober 2014

De Wiardi Beckman Stichting zoekt op korte termijn enkele stagiair(e)s.

De WBS is een denktank voor de sociaal-democratie. Dat betekent dat we doorlopend werken aan langere en korte studies over progressieve politiek op lokaal, nationaal en internationaal niveau. We schrijven artikelen, essays en boeken, werken aan een nieuw digitaal platform, en organiseren om dit alles heen grote en kleine bijeen-komsten, soms om de hoek in het dorp en soms met wereldleiders present.

07 oktober 2014

“ik ben op de doffe lucht van achtervolgers
langzaam uitgegleden uit
mijn eigen adem hijgt zijn zeilen
zijn zeezeilen zagen de wind
de wind valt om
om en om
( au )
er is een mooie rode draad gebroken in de ochtend”
Lucebert

Ieke van den Burg

★ Apeldoorn ------ † Amsterdam
06-03-1952 -------- 28-09-2014

02 oktober 2014

Uitgesproken op 2 oktober 2014 bij de herdenkingsbijeenkomst in crematorium De Nieuwe Ooster in Amsterdam

01 oktober 2014

Op zondag 28 september overleed Ieke van den Burg, oud-vakbondsbestuurder, voormalig PvdA-Europarlementariër en voorzitter van het WBS Europafonds. Ze was al enige tijd ziek maar haar einde kwam toch onverwacht. Wij waren tien jaar collega’s in het Europees Parlement (1999-2009). Daarna werkten we nauw samen bij de WBS.

01 juli 2014

De Wiardi Beckman Stichting is afhankelijk van giften van donateurs om haar werk te kunnen blijven doen. U kunt ons steunen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL20INGB0000 030603.


Hartelijk dank!

NB
Vanaf 1 januari 2014 zijn periodieke schenkingen aan de Wiardi Beckman Stichting aftrekbaar voor de Belastingdienst zonder dat een notariële akte hoeft te worden opgemaakt. De WBS beschikt over de ANBI-status.

24 juni 2014

In het weekend van 29 tot 31 augustus organiseren de Wiardi Beckman Stichting, Jong WBS en de Jonge Socialisten een zomerschool voor iedereen met interesse in het formuleren van een politieke agenda over (on)gelijkheid voor de 21ste eeuw.

Nieuwe ongelijkheid