29 juni 2012

Op donderdag 28 juni heeft in Bezoekerscentrum Prodemos in Den Haag de prijsuitreiking van de WBS Europafonds Scenariowedstrijd Europa 2030 plaatsgevonden. Hier werd allereerst de winnaar van de wedstrijd bekend gemaakt. Deze eer viel ten deel aan Ries Kamphof voor zijn scenario genaamd ‘Genoodzaakte Gemeenschap’. In dit scenario schetst Kamphof een positief beeld van een meer democratisch, solidair en duurzaam Europa in 2030. Gezamenlijkheid is hierbij het sleutelwoord, maar dan in bredere zin dan slechts op economisch gebied.

29 juni 2012

Ries Kamphof (27) is met zijn essay ‘Het scenario van de Genoodzaakte Gemeenschap’ uitgeroepen tot winnaar van de scenariowedstrijd Europa in 2030. Hij ontving de prijs, een geldbedrag van €750, gisteravond uit handen van juryvoorzitter Frans Timmermans. De wedstrijd is een initiatief van het WBS Europafonds.

13 juni 2012

Een van de projecten die het Europafonds van de WBS steunt is het Copenhagen Revisited-programma, een tweejarig onderzoeksprogramma naar de toekomst van de uitbreiding van de EU. Dit programma is momenteel beland in de afrondende fase. Het programma wordt uitgevoerd door de Foundation for European Progressive Studies (FEPS) en het European Forum for Democracy and Solidarity.

08 juni 2012

Op 7 juni jl. hield Frank Vandenbroucke zijn inaugurele rede als bijzonder hoogleraar van de Den Uyl-leerstoel in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. Hij waarschuwde dat de landen van de Europese Unie een gemeenschappelijk sociaal beleid moeten zien te realiseren, omdat anders het einde van de Unie in zicht is, en daarmee ook het einde van de sociaal-democratie.

01 juni 2012

De meest recente stage vacature kunt u hier vinden WBS stage vacature

N.B. Deze functie is inmiddels vergeven.

Het WBS-Europafonds is op zoek naar een stagiair. Ben je nog niet afgestudeerd en lijkt het je interessant om het fonds te ondersteunen bij de uitvoering van de projecten? Lees dan hieronder de omschrijving.

Omschrijving stageplaats

25 mei 2012

Op donderdag 24 mei 2012 organiseerde het Europafonds van de Wiardi Beckman Stichting samen met Instituut Clingendael een lunchseminar met als onderwerp Jürgen Habermas’ essay Over de Constitutie van Europa. De bijeenkomst vond plaats in het Huis van Europa in Den Haag en de deelnemers aan de discussie waren Frits Bolkestein, oud Europees Commissaris voor de interne markt en Frank Ankersmit, hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.

22 mei 2012

In de bijlage vindt u het jaarverslag van het WBS Europafonds. Hierin kunt u een beschrijving vinden van de activiteiten die het fonds in 2011 heeft ontplooid.

01 mei 2012

Uit de ingezonden essays voor de scenariowedstrijd Europa 2030 zijn de tien beste geselecteerd. De kandidaten namen vrijdag 27 april in Utrecht deel aan de workshop scenariobouwen.

01 mei 2012

Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? We zoeken per 1 augustus 2012 een secretaris (m/v) en een penningmeester (m/v) ter versterking van het bestuur.

Jong WBS is de jongerenafdeling van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Ze wil jonge mensen betrekken bij de ideeënvorming in de sociaal-democratie en een ontmoetingsplaats zijn voor jongvolwassenen die zich betrokken voelen bij linkse of progressieve politiek en op zoek zijn naar inhoudelijke verdieping.

13 april 2012

Het WBS Europafonds heeft onlangs een pilot-project van Solidar gesteund. Het doel van deze pilot was om onderzoek te doen naar het fenomeen van ‘werkende armen’ in Nederland. Uit recent onderzoek van het Institute for Social Research blijkt namelijk dat meer dan de helft van de kostwinners van de 500.000 arme huishoudens die Nederland rijk is, werkzaam is in de formele economie. In het SOLIDAR-onderzoek, uitgevoerd door Janna Besamusca, werd specifiek gekeken naar armoede die voortkomt uit werken in twee lage lonen sectoren: de schoonmaak- en huishoudelijke zorg-branches.