Sinds haar ontstaan heeft de sociaal-democratie geworsteld met het begrip Arbeid. In 'Waar is de arbeid gebleven - Honderd jaar sociaal-democratisch werkgelegenheidsbeleid' analyseert Leen Hoffman hoe gedurende honderd jaar, van 1914 tot en met 2014, de sociaal-democratie volledige werkgelegenheid nastreefde, en wat er van haar voornemens is gerealiseerd. Bij zowel SDAP als PvdA is een effectieve werkloosheidsbestrijding in de praktijk altijd een zorgenkind gebleven. De SDAP had vooral plannen, zoals Het Plan van de Arbeid. Na de Tweede Wereldoorlog kon de PvdA eindelijk aan de uitwerking daarvan beginnen. Daarbij moest zij wel concessies doen omdat ze niet over de politieke meerderheid beschikte. Ondanks pogingen van vooral Joop den Uyl moeten we vandaag de dag constateren dat de sociaal-democratie terug is bij af. Het realiseren van volledige werkgelegenheid lijkt verder weg dan ooit. Leen Hoffman onderzoekt de oorzaken hiervan. Hij trekt lessen uit het verleden en ontleent hieruit aanbevelingen om de Arbeid die verloren is gegaan, weer terug te vinden.

Over de schrijver
Leen Hoffman was hoofdredacteur van het weekblad Economisch Statistische Berichten en is fellow van de Wiardi Beckman Stichting.

Leen Hoffman: Waar is Arbeid gebleven? ISBN: 978 90 8954 969 3, 397 pagina’s, € 24,50. Uitgegeven bij Uitgeverij Elikser: http://webshop.elikser.nl/waar-is-arbeid-gebleven

'Waar is arbeid gebleven?'