Inhoudsopgave S&D Jaargang 69 2012

Thema’s

 • Het sociaal-democratisch mensbeeld, nr. 1/2
 • Van waarde – Levensloop, nr. 1/2
 • Onzeker werk – De grens is bereikt, nr. 3
 • Wat doen we met het tekort?, nr. 4
 • De toekomst van de vakbeweging, nr. 5
 • Makke schapen of makke Kalma, nr. 5
 • Polemiek: links = een kleine overheid, nr. 6
 • Aan het roer in de publieke sector: baasjes zonder tegenspraak, nr. 7/8
 • Solidariteit in de 21ste eeuw, nr. 7/8
 • 38 zetels: geleend, gestolen, gewonnen?, nr. 9/10
 • Markt en waarden in de zorg, nr. 9/10
 • De last van de macht, nr. 11/12

Columns

 • Commissie, Menno Hurenkamp, nr. 1/2, p. 3
 • Een veer laten, Menno Hurenkamp, nr. 3, p. 3
 • Wie betaalt, bepaalt, Marijke Linthorst, nr. 4, p. 3
 • Anekdotes met een motto, Liesbeth Levy, nr. 5, p. 3
 • De boel bijeen vegen, Menno Hurenkamp, nr. 6, p. 3
 • Verantwoordelijkheid nemen, Wout Cornelissen, nr. 7-8, p. 3
 • Hervormingsmoratorium, Paul de Beer, nr. 9-10, p. 3
 • De terugkeer van het inkomensbeleid, Paul de Beer, nr. 11-12, p. 3

Interventie
Berman, Thijs

 • Voer snel een financiële transactiebelasting in, nr. 1/2, p. 4 (zie ook Naron, Bernard)
 • Een boodschap van hoop, nr. 4, p. 4

Boonacker, Henny

 • Onbetrouwbare ijkmeesters, nr. 6, p. 4

Bordewijk, Paul

 • Een politieke unie zal niet helpen, nr. 9-10, p. 5

Harbers, Hans

 • Red het vrije politieke spreken, nr. 3, p. 4

Heynen, Rolf

 • Groene veren voor de PvdA, nr. 1/2, p. 5

Hollanders, David

 • Werkgevers betaalden te weinig, nr. 11-12, p. 4

Jong, Kim de

 • Beleidsautonomie, nr. 11-12, p. 5

Kerkhof, Peter

 • Sociaal-democratisch rechts en links, nr. 3, p. 7

Lange, Ilonka de

 • Recht op arbeid, ook voor senioren, nr. 1/2, p. 7

Lankhorst, Gertjan

 • Aardgas en de energietransitie, nr. 6, p. 5

Merkies, Judith

 • Klaar voor de dubbele marathon, nr. 4, p. 7

Mulder, Bertus

 • De blinde vlek van Henri Polak, nr. 4, p. 6

Naron, Bernard

 • Voer snel een financiële transactiebelasting in, nr. 1/2, p. 4 (zie ook Berman, Thijs)

Plat, Tom

 • Geen daden maar woorden, nr. 3, p. 6

Poppe, Frank

 • ‘Wij hier’ en ‘zij daar’, nr. 4, p. 5

Ruiter, Jan Jaap

 • Toch weer Wilders, nr. 11-12, p. 6 (zie ook Verheijen, Bart)

Sluijter, Frans W.

 • Lekenpraat, nr. 3, p. 5

Steenhoven, Jan van der

 • Niet nog meer extra regelgeving, nr. 5, p. 6

Swaak, Klaas

 • Jan Schuurman Hess moet doorgaan, nr. 1/2, p. 6

Verheijen, Bart

 • Toch weer Wilders, nr. 11-12, p. 6 (zie ook Ruiter, Jan Jaap de)

Visser, Jelle de

 • Over eigendom, nr. 5, p. 5

Wiersma, Jan Marinus

 • Nog één keer Uruzgan, nr. 7-8, p. 4

Woltring, Naomi

 • Einde Parnas, nr. 4, p. 4
 • IQ is niet de handicap, nr. 9-10, p. 4
   

Artikelen
Achterberg, Peter

 • Paul Kalma en de culturalisering van de politiek, nr. 5, p. 45 (zie ook: Houtman, Dick)

Becker, Frans

 • De heruitvinding van de verzorgingsstaat. Om de kwaliteit van het bestaan in de nieuwe levensloop, nr. 1/2, p. 54 (zie ook: Sie Dhian Ho, Monika)
 • Een agenda voor een nieuwe vakbeweging, nr. 5, p. 16 (zie ook: Paulusma, Pim)

Beer, Paul de

 • De ziekte van Baumol is nog lang niet onder controle, nr. 1/2, p. 30
 • Samen opgekomen, samen in het nauw. De toekomst van de vakbeweging, nr. 5, p. 23
 • Is klein echt zo mooi?, nr. 6, p. 42
 • Solidariteit onder druk, nr. 7-8, p. 30

Berg, J.Th.J. van den

 • Snelle bevalling, krachtige naweeën, nr. 11-12, p. 10

Bieckmann, Frans

 • Een progressief buitenlands beleid is nog ver weg, nr. 11-12, p. 44

Blokland, Hans

 • Nederlands cultuurpolitiek drama, nr. 4, p. 9

Bordewijk, Paul

 • De ziekte van Baumol is uitgewoed, nr. 1/2, p. 24
 • Het risico van consensus bij kabinetsformaties, nr. 11-12, p. 23

Bos, Marko

 • De democratische legitimatie van de muntunie, nr. 7-8, p. 86 (zie ook: Riel, Bart van)

Bussemaker, Jet

 • Weg met stelselwijzigingen, nr. 9-10, p. 61

Claassen, Rutger

 • Vrij en verantwoordelijk, op z’n sociaaldemocratisch, nr. 1/2, p. 36

Coninck, Heleen de

 • Nieuwe ambitie voor het milieubeleid. Naar aanleiding van ‘Het groene optimisme’ van Wijnand Duyvendak, nr. 1/2, p. 32
 • Eindelijk duurzame groei?, nr. 11-12, p. 49

Cornelissen, Wout

 • Van Rutte i naar Rutte ii: zoek de verschillen, nr. 11-12, p. 17

Crum, Ben

 • Het democratisch dilemma van de muntunie, nr. 5, p. 54
 • De democratische prijs van de muntunie, nr. 7-8, p. 92
 • Eerst de crisis bezweren, dan hervormen, nr. 11-12, p. 61

Dekker, Ronald

 • Goed werk is bruggen onderhouden, nr. 11-12, p. 36

Dijkman, Pieter Jan

 • Het CDA: gebrek aan een consistent verhaal, nr. 9-10, p. 38 (zie ook: Gradus, Raymond)

Drion, Geert

 • Kunst en cultuur voor iedereen, nr. 9-10, p. 41

Elchardus, Mark

 • Politiek van de levensloop, nr. 1/2, p. 62

Eleveld, Anja

 • Verplicht sparen voor verlof, nr. 1/2, p. 93 (zie ook: Heeger-Hertter, Susanne)

Gradus, Raymond

 • Het CDA: gebrek aan een consistent verhaal, nr. 9-10, p. 38 (zie ook: Dijkman, Pieter Jan)

Groot, Ed

 • Flexwerkers als sluitpost, nr. 3, p. 39 (zie ook: Hamer, Mariëtte)

Hamer, Mariëtte

 • Flexwerkers als sluitpost, nr. 3, p. 39(zie ook: Groot, Ed)

Heeger-Hertter, Susanne

 • Verplicht sparen voor verlof, nr. 1/2, p. 93 (zie ook: Eleveld, Anja)

Heertje, Arnold

 • In memoriam Hans van den Doel (1937-2012). Een bewogen econoom in beweging, nr. 5, p. 33

Hemerijck, Anton

 • Sociale investeringen betalen zich dubbel en dwars terug, nr. 1/2, p. 83
 • Over ‘What Money Can’t Buy’ van Michael Sandel, nr. 6, p. 45

Hoek, Taco van

 • Voorbij het debat over de hypotheekrenteaftrek, nr. 11-12, p. 29

Houtman, Dick

 • Paul Kalma en de culturalisering van de politiek, nr. 5, p. 45 (zie ook: Achterberg, Peter)

Hooven, Marcel ten

 • Zonder richting falen leiders onherroepelijk, nr. 3, p. 9
 • De les van Paars ii, nr. 9-10, p. 24

Hurenkamp, Menno

 • Grote wereld, kleine binding, nr. 7-8, p. 83

Jeene, Marjolein

 • Is solidariteitspessimisme gerechtvaardigd, nr. 7-8, p. 45 (zie ook: Oorschot, Wim van)

Jong, Arie de

 • De lijsttrekker is van ons allemaal, nr. 3, p. 51 (zie ook: Lunsing, Jan R.)

Kalma, Paul

 • Politiek als cultuurstrijd? Een voorpublicatie uit ‘Makke schapen. Over volgzame burgers en vluchtige politiek’, nr. 1/2, p. 9
 • Culturalisering van de politiek? Een dupliek, nr. 5, p. 50
 • De markt contra Europa (boekessay), nr. 7-8, p. 95

Kam, Flip de

 • Snijden met De Kam. Een beredeneerd voorstel voor bezuinigingen en lastenverzwaringen, nr. 4, p. 32
 • Terug naar Moskou aan Zee, nr. 9-10, p. 52

Keulen, Sjoerd

 • De universiteit is er voor onderwijs en onderzoek, niet voor de winst, nr. 7-8, p. 18 (zie ook: Kroeze, Ronald)

Kleinknecht, Alfred

 • Het nut van ontslagbescherming, nr. 3, p. 22 (zie ook: Naastepad, Ro en Storm, Servaas)

Korver, Ton

 • Een nieuwe risicoverdeling op de arbeidsmarkt, nr. 1/2, p. 76

Kraamwinkel, Margriet

 • Acht maatregelen voor beter werk, nr. 3, p. 31 (zie ook: Patijn, Mariëtte)

Kroeze, Ronald

 • De universiteit is er voor onderwijs en onderzoek, niet voor de winst, nr. 7-8, p. 18 (zie ook: Keulen, Sjoerd)

Linthorst, Marijke

 • Lessen uit decentralisatie. Wethouders over de taakverdeling tussen rijk en gemeente, nr. 9-10, p. 7
 • Wat voor Europa willen wij?, nr. 11-12, p. 65

Lunsing, Jan R.

 • De lijsttrekker is van ons allemaal, nr. 3, p. 51 (zie ook: Jong, Arie de)
 • Grotere afdelingen zijn slecht voor het ledental, nr. 4, p. 24

Meyer, Ron

 • Brief aan Diederik Samsom, nr. 9-10, p. 29

Mügge, Daniel

 • De oude economische ideeën hebben gefaald, nr. 4, p. 47

Mulder, Bertus

 • Tijd voor een groen Plan van de Arbeid (boekessay), nr. 9-10, p. 74

Naastepad, Ro

 • Het nut van ontslagbescherming, nr. 3, p. 22 (zie ook: Kleinknecht, Alfred en Storm, Servaas)

Noordegraaf, Herman

 • Geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid, nr. 1/2, p. 47

Oorschot, Wim van

 • Is solidariteitspessimisme gerechtvaardigd, nr. 7-8, p. 45 (zie ook: Jeene, Marjolein)

Ossewaarde, Ringo

 • De opmars van de antidemocratische geest, nr. 7-8, p. 12

Parijs, Philippe van

 • Solidariteit binnen Europa, nr. 7-8, p. 74

Patijn, Mariëtte

 • Acht maatregelen voor beter werk, nr. 3, p. 31 (zie ook: Kraamwinkel, Margriet)

Paulusma, Pim

 • Een agenda voor een nieuwe vakbeweging, nr. 5, p. 16 (zie ook: Becker, Frans)

Pels, Dick

 • Een marxist in schaapskleren, nr. 5, p. 40
 • De progressieve herverkaveling is achter de horizon verdwenen, nr. 9-10, p. 32

Praag, Philip van

 • De verrechtsing van d66, nr. 7-8, p. 6
 • De PvdA terug als volkspartij, nr. 9-10, p. 16

Putters, Kim

 • Naar een waardevolle visie op zorg, nr. 9-10, p. 64

Riel, Bart van

 • De democratische legitimatie van de muntunie, nr. 7-8, p. 86 (zie ook: Bos, Marko)

Samsom, Diederik

 • Keuzes die de samenleving versterken, nr. 5, p. 8

Schuurmans, Jaap

 • De dood kiezen is niet normaal, nr. 6, p. 16 (zie ook: Ummelen, Bert)

Schuyt, Kees

 • Solidariteit tussen generaties, nr. 1/2, p. 102
 • Een nieuwe levensfase, nr. 1/2, p. 109

Snels, Bart

 • Een grote overheid dient de sterken, niet de zwakken, nr. 6, p. 33

Storm, Servaas

 • Het nut van ontslagbescherming, nr. 3, p. 22 (zie ook: Kleinknecht, Alfred en Naastepad, Ro)

Sie Dhian Ho, Monika

 • De heruitvinding van de verzorgingsstaat. Om de kwaliteit van het bestaan in de nieuwe levensloop, nr. 1/2, p. 54 (zie ook: Becker, Frans)

Tang, Paul

 • De troep opruimen, nr. 4, p. 44

Terpstra, Marin

 • Over depolitisering, zelfgenoegzaamheid en filosofen die slimmer zijn dan sociologen, nr. 11-12, p. 79

Tinnemans, Will

 • Iedereen Prins Carnaval, nr. 7-8, p. 39

Tjeenk Willink, Herman

 • Een nieuw idee van de staat, nr. 11-12, p. 71

Trappenburg, Margo

 • Blijf bij ons. Ode aan de verzorgingsstaat, nr. 7-8, p. 62

Ummelen, Bert

 • Het publieke gesprek als verhaal, nr. 3, p. 45
 • De dood kiezen is niet normaal, nr. 6, p. 16 (zie ook: Schuurmans, Jaap)

Vandenbroucke, Frank

 • De Europese Unie zal sociaal zijn of zal niet zijn, nr. 6, p. 51

Veen, Romke van der

 • Ingrijpen moet, maar heeft het ook zin? De paradox van de activerende verzorgingsstaat, nr. 7-8, p. 53

Voerman, Gerrit

 • Over het voortbestaan van de politieke partij. Vragen voor de commissie-Noten, nr. 11-12, p. 53

Wilterdink, Nico

 • Gelijkheid, goed voor u. Over ‘The Spirit Level’ van Richard Wilkinson en Kate Pickett, nr. 7-8, p. 69

Witteloostuijn, Arjen

 • Naar een kleine en linkse overheid, nr. 6, p. 26

Wolfson, Dik

 • Niet minder overheid, maar meer wederkerigheid, nr. 6, p. 36

Woltring, Naomi

 • De erfenis van het neoliberalisme, nr. 6, p. 7

Standplaats

 • Brouwers, Arnout, Moskou, nr. 3, p. 44
 • Kruiter, A.J., Boedapest, nr. 1/2, p. 23
 • Patelias, Elvira, Lesbos, nr. 7-8, p. 27
 • Rummens, Stefan, Leuven, nr. 11-12, p. 60
 • Vermaas, Peter, Zuid-Afrika, nr. 6, p. 44
 • Voragen, Roy, Jakarta, nr. 4, p. 29
 • Vriend, Daniel, Honduras, nr. 5, p. 13

A.L. Snijders

 • Twee lezers, nr. 3, p. 58
 • Pracht en schoonheid in het gras, nr. 4, p. 54
 • Achterstand, nr. 5, p. 62
 • Hispano Suiza, nr. 6, p. 62
 • Russische schrijvers, nr. 7-8, p. 106
 • Schrijven, nr. 9-10, p. 78
 • Metafoor, nr. 11-12, p. 89