Inhoudsopgave S&D Jaargang 72 2015

Register S & D 2015

Vetgedrukte cijfers verwijzen naar het editienummer van deze jaargang.

Thema’s

Vijf recepten voor beter werk 1

Syriza: redelijk geluid of pure demagogie?

Toekomst voor links 2

Het nieuwe belastingstelsel: een schot voor de boeg 3
— Binding als politieke opdracht 3
— Of de politiek zich weer eens wil roeren in het onderwijsdebat 4
— Vluchtelingen: niet zomaar een crisis 5
— De hartstocht tussen de sociaal-democratie en de vakbeweging 6
 

Columns
— Eijsbouts, Tom, Vertegenwoordiging vanuit
het centrum 1-4
— Linthorst, Marijke, Blessing in disguise 2-4
— Eijsbouts, Tom, Het reëel bestaande politieke spel in de EU 3-4
— Koole, Ruud, Belastingen en uitgeven 4-4
— Hurenkamp, Menno, Zeg ’ns Aaa 5-4
— Cornelissen, Wout, Verlangen naar politiek 6-4
 

Interventie
Ben Salah, Faïrouz 

— Crisis? Welke crisis? 6 – 44
 

Bruin, Louis de 

— Afscheid blauwe envelop is tijdbom 6 – 47 (zie ook: Haan, Liane den, Loos, Eugène & Sap, Jan Willem)
 

Graaf, Niels

— Noblesse oblige 3 – 99

— GeenPeil en de beginseldemocratie 5 – 65
 

Haan, Liane den — Afscheid blauwe envelop is tijdbom 6 – 47 (zie ook: Bruin, Louis de, Loos, Eugène & Sap, Jan Willem)

— Behoud versus afbraak 3 – 98

Hoogland, Duco
— Cultuurverandering nodig op spoor 5 – 62
Jongerius, Agnes
— Zonder Europa geen eerlijk werk 5 – 63 (zie ook: Mujkic, Emira)
Keman, Jan Erik
— Ditjes en datjes 3 – 95
Loos, Eugène
— Afscheid blauwe envelop is tijdbom 6 – 47 (zie ook: Bruin, Louis de, Haan, Liane den & Sap, Jan Willem)
Mujkic, Emira
— Zonder Europa geen eerlijk werk 5 – 63 (zie ook: Jongerius, Agnes)
Mulder, Bertus
— Regionale tv in de verdrukking 6 – 45
Noten, Hendrik
— Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen 3 – 94
Sap, Jan Willem
— Afscheid blauwe envelop is tijdbom 6 – 47 (zie ook: Bruin, Louis de, Haan, Liane den & Loos, Eugène)
Spekman, Hans
— Gemeenschappelijke drijfveren 4 – 80

Artikelen
d’Ancona, Hedy
— Het man-vrouw debat klaar? Nou nee… 6 – 50
Andriessen, Iris
— Invechten of aanpakken? 3 – 56 (zie ook: Dagevos,
Jaco)
Becker, Frans
— Behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Bij het zeventigjarig bestaan van de PvdA 6 – 64 (zie ook: Voerman, Gerrit)
Beer, Paul de
— Basisinkomen, basisbaan of gewoon armoede
bestrijden? 3 – 87

— Het gelijk van Jan Pen 5 – 5

Berger, Maurits
— Weg van de islam 2 – 39
Bieckmann, Frans
— Podemos: een ander Europa kan wel 4 – 70
Bloemhoff, Carine
— Solidair met vluchtelingen, opvangen met
verstand 5 – 43
Blom, Jasper
— De toekomst is groen 2 – 79
Blonk, Roland W.B.
— Reïntegratie die wel werkt 1 – 48
Bokhorst, Meike
— Participatiesamenleving: weinig zeggenschap
voor burgers 5 – 83
Bolhuis, Wimar
— Zonder publiek geld geen serieuze innovatie 6 – 56
Bordewijk, Paul
— Scheef denken over de verzorgingsstaat 1 – 62
Boumans, Saskia
— Geef jongeren de beloning die ze verdienen 3 – 51
Buijsen, Martin
— Ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag:
kwestie van menselijke waardigheid 4 – 56
Dagevos, Jaco
— Invechten of aanpakken? 3 – 56 (zie ook: Andriessen, Iris)
Dekker, Fabian
— 36-urige werkweek is niet de oplossing 5 – 22
Depla, Paul
— De achterdeur aangepakt: reguleer de wietteelt 4 – 29
Dunk, Thomas von der
— ‘Het houdt niet op, niet vanzelf’ — Vluchtelingen en de PvdA 5 – 49
Eijsbouts, Tom
— Vluchtelingenverdrag is levende solidariteit 6 – 25
Florijn, Marco
— Alleen door te experimenteren komen we erachter of basisinkomen werkt 4 – 51 (zie ook: Osinga, Rieks)
Fransman, Robin
— Belastingen in Nederland: liberaal noch sociaal 4 – 11
Grotenhuis, Saskia
— Bestrijd ongelijkheid door keuze middelbare
school uit te stellen 4 – 45
Haan, Gunnar de
— In de geest van het Maagdenhuis 3 – 75
Hamilton, Joyce
— De weerbarstige praktijk van de Europese rechtsstaat 6 – 18 (zie ook: Pilon, Annelies & Wiersma, Jan Marinus)
Heerts, Ton
— De noodzaak van linkse samenwerking 6 – 30
Jacobs, Bas
— Hoe moet kapitaalinkomen worden belast? 3 – 5
Jadnanansing, Tanja
— Loopbaanleren is een vak 3 – 44
Jongerius, Agnes
— TTIP: vier keer nee, tenzij 3 – 32 (zie ook: Oosterwijk, Gerard)
Jongsma, Marijtje
— Een academie van nomaden 4 – 64
Jurgens, Erik
— De morele grenzen van stervenshulp 2 – 29
Levi, Marcel
— Paradoxale uitkomsten van marktwerking in de dagelijkse praktijk van de zorg 2 – 43
Linthorst, Marijke
— In de nasleep van het zorgdebat 1 – 9
— De sluipende tweedeling in het onderwijs 4 – 38
— De worsteling met migratie 5 – 57
Kam, Flip de
— Links, rechts en de belastinghervorming 1 – 66
— Een fiscalamiteit voor de PvdA dreigt 4 – 5
Karsten, Sjoerd
— Sectororganisaties vegen vooral hun eigen straatje schoon 4 – 34
Knottnerus, Roeline
— TTIP: bedreiging voor iedereen behalve de multinationals 2 – 33
Koning, Jaap de
— Armoede kan je bestrijden, werkloosheid nauwelijks 1 – 26
Koole, Ruud
— Griekenland, Europa en de legitimatie van politiek 2 – 18
— ‘La France est en guerre’: de oorlogstoespraak van François Hollande 6 – 5

Koopmans, Ruud
— Weg met het slachtofferdenken van moslims 3 – 60
Krop, Marnix
— Hartstocht en zakelijkheid als alternatieve recepten 6 – 73
Krouwel, André
— Gesmolten kern 2 – 5 (zie ook: Rodrigues Pereira, Nachshon)
Lagendijk, Joost
— Aan de randen van de democratie — Turkije en de Europese Unie 6 – 10
Marcouch, Ahmed
— Extremisme stelt ons voor twee opdrachten 1 – 5
Mommers, Christian
— Opvang in de regio: de feiten en de mythe 3 – 79 (zie ook: Wijnkoop, Myrthe)
— Kabinetsplan schiet tekort 5 – 36 (zie ook: Wijnkoop, Myrthe)
Mulder, Bertus
— Arbeid in Nederland: van oudsher ongeschikt 3 – 69
Murawski, Sara
— Het doel is zelfbestemming 2 – 88
Nierop, Annemarieke
— Het nieuwe vaste dienstverband is het waard om voor te strijden 1 – 42
Noten, Han
— PvdA en FNV: Samen alleen 6 – 36 (Zie ook: Noten, Hendrik)
Noten, Hendrik
— PvdA en FNV: Samen alleen 6 – 36 (Zie ook: Noten, Han)
Oosterwijk, Gerard
— TTIP: vier keer nee tenzij 3 – 32 (zie ook: Jongerius, Agnes)
Os, Roos van
— Nederland pretpark voor het grootkapitaal 3 – 25
Osinga, Rieks
— Alleen door te experimenteren komen we erachter of basisinkomen werkt 4 – 51 (zie ook: Florijn, Marco)
Otten, Bert
— Sociaal ondernemerschap, maar dan echt 1 – 54
Oudenampsen, Merijn
— De moed om onbescheiden te zijn 2 – 52 (zie
ook: Rijsbergen, Dylan van)
Paulusma, Pim
— Tijd voor conflict 2 – 75
Pavlopoulos, Dimitris
— Syriza, bezuinigingen en de moord op de democratie 2 – 14
Pilon, Annelies
— De weerbarstige praktijk van de Europese rechtsstaat 6 – 18 (zie ook: Hamilton, Joyce & Wiersma, Jan Marinus)
Piri, Kati
— Hou Rusland kort — start een energieunie 1 – 74 (zie ook: Tang, Paul)
Priemus, Hugo
— Betaalbaar wonen binnen de ring steeds lastiger 5 – 69
Pot, Frank
— Het werk van de robots redden 5 – 74
Ridder, Josje den
— Een linkse ledenpartij: moeilijk, misbaar of beide? 2 – 92
Rijsbergen, Dylan van
— De moed om onbescheiden te zijn 2 – 52 (zie ook: Oudenampsen, Merijn)
Rodrigues Pereira, Nachshon
— Gesmolten kern 2 – 5 (zie ook: Krouwel, André)
Rooduijn, Matthijs
— De linkse kiezer wil meer gelijkheid 2 – 83
Roosma, Femke
— Een verzorgingsstaat voor iedereen 2 – 64
Smeets, Hubert
— Poetin en de sociaal-democratie 5 – 27
Tang, Paul
— Hou Rusland kort — start een energieunie 1 – 74 (zie ook: Piri, Kati)
Tilburg, Rens van
— Zoek de grenzen van het Stabiliteitspact op 1 – 15
— Hervat de vrijheidsstrijd 2 – 58
Top, Bart
— Laat terroristen niet bepalen wie onze helden
zijn 2 – 69
Ummelen, Bert
— De ondraaglijke lichtheid van het euthanasiedebat 1 – 58

Vandenbroucke, Frank
— Dienstencheques: een vraagstuk van erkenning 1 – 32
— Soevereiniteit, solidariteit en democratie: de linkse puzzel 4 – 18
Vatikiotis, Leonadis
— Afscheidsbrief aan Jeroen Dijsselbloem 3 – 38
Veraart, Maarten
— Herstel de orde op het spoor 4 – 22
Voerman, Gerrit
— Behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Bij het zeventigjarig bestaan van de PvdA 6 – 64 (zie ook: Becker, Frans)
Vogelaar, Ella
— Opstaan en weer vallen: partij en vakbeweging 6 – 40
Wiersma, Jan Marinus
— De weerbarstige praktijk van de Europese rechtsstaat 6 – 18 (zie ook: Hamilton, Joyce & Pilon, Annelies)
Wijnkoop, Myrthe
— Opvang in de regio: de feiten en de mythe 3 – 79 (zie ook: Mommers, Christian)
— Kabinetsplan schiet tekort 5 – 36 (zie ook: Mommers, Christian)
Zijl, Jan van
— Gelijke kansen: het ongemakkelijke verhaal 3 – 46

A. L. Snijders
— Borreltafel 1 – 78
— Doorwaadbare plaats 2 – 102
— Vrijdenker 3 – 102
— Een droom 4 – 82
— Van keizers tot schooljongens 5 – 90
— Recensent 6 – 82