Arbeidsmigratie vereist meer verzorgingsstaat

Monique Kremer - Problemen met arbeidsmigranten worden verkeerd geduid. Uit onderzoek blijkt dat er nauwelijks sprake van is dat zij Nederlandse werknemers verdringen.

Een reëel gevaar is wel dat zij als ze werkloos zijn geworden, niet meer aan de slag komen en relatief vaak blijven hangen in een bijstandsuitkering. Voor de solidariteit is dat funest. Het is daarom nodig de verzorgingsstaat anders in te richten.

Een dijkdoorbraak, een tsunami. Dat zijn de termen die Asscher en Goodhart en eerder de Haagse wethouder Marnix Norder (ook PvdA) graag in de mond nemen als ze over Europese migratie spreken. En als er naar water gerefereerd wordt, dan weten Nederlanders wel wat hen te doen staat: ‘de schaapjes op het droge krijgen’ en ‘de rijen sluiten’.

Wat zijn de feiten? Het Nederlandse migratiesaldo — het verschil tussen immigratie en emigratie — schommelt al decennialang rond de 30.000, in 2006 was het zelfs negatief. En slechts 2,5 % van de Europeanen woont, tot droefenis van ‘Brussel’, in een ander Europees land. Binnen de Verenigde Staten is er vele malen meer mobiliteit dan tussen de Europese Staten. Wel heeft migratie door aansluiting van de tien Midden- en Oost-Europese landen een ander gezicht gekregen. Kwamen voorheen vooral migranten van buiten Europa naar Nederland, nu wonen in Nederland ruim 300.000 ‘MOE-landers’. Die blijven lang niet allemaal: de helft van de Polen is inmiddels alweer vertrokken.

Maar wat gebeurt er, wordt angstig gevraagd, als in 2014 ook de Bulgaren en Roemenen in Nederland mogen werken? Natuurlijk, een aantal van hen zal naar Nederland komen. Maar ook zij zullen niet zorgen voor een ‘dijkdoorbraak’. Van de bijna 25 miljoen Roemenen wonen er al 3,5 miljoen buiten Roemenië. Degenen die graag wilden emigreren, zijn allang vertrokken, vooral naar Italië of Spanje. Daar zijn hun landgenoten al en voelen zij zich het meeste ‘thuis’. Migratie is dus wel van aard veranderd — want zij is vaker tijdelijk en Europees — maar van ‘massamigratie’ is echt geen sprake.

Lees de rest van het artikel in de PDF.