De noodzaak van linkse samenwerking

FNV-voorzitter Ton Heerts is natuurlijk dól op de PvdA maar hij roept ook vooral op tot linkse samenwerking. Zoals het nu gaat in Den Haag, is het hem te veel goede bedoelingen en te weinig actie. Dadelijk voert rechts ons zo naar een land met een ministelsel.

Ton Heerts - Nederland is geen eiland. Neoliberaal beleid gericht op zoveel mogelijk vrije marktwerking zie je in veel landen om ons heen. Maar daarmee is het nog geen autonome trend. Het is een gevolg van politieke keuzes. En Nederland loopt daarbij in Europees verband nogal eens voor de muziek uit. Denk aan de keuzes rond privatisering en aanbesteding van de energiebedrijven, de zorg of de hsl-lijn. De gemaakte keuzes hebben grote gevolgen voor de arbeidsmarkt en de arbeidsverhoudingen.

Wat zijn dan die gevolgen? Het overheersende beeld is voor mij duidelijk: de kwaliteit van de arbeid staat op verschillende fronten sterk onder druk. Dus ook de kwaliteit van de samenleving. Er is sprake van een race to the bottom. Arbeidsvoorwaarden worden over een breed front slechter. Hoogopgeleide, schaarse werkenden kunnen goede voorwaarden eisen, maar dat geldt niet voor werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt, en in toenemende mate ook niet voor de middenklasse. En evenmin voor zzp’ers die in een groot aantal gevallen gedwongen worden veel te lage tarieven te hanteren.

Ik heb er al eerder op gewezen dat de zelfstandigenaftrek niet gebruikt wordt waar die in de kern in de jaren zeventig voor bedoeld was. Namelijk voor investeringen en scholing, voor verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en de oude dag. Die aftrek gebruiken werkgevers nu vooral voor het drukken van de tarieven. Werkgevers en opdrachtgevers, ja zelfs verschillende overheden zoals Rijkswaterstaat en diverse gemeenten, denk aan de thuiszorg, sturen daar ook op. Dat zet het toenemende aantal zzp’ers in een ander perspectief.

Lees de rest van het artikel in de pdf

PreviewBijlageGrootte
sd-72-06-fnv.pdf219.62 KB