De publieke zaak is van ons

Gezellige projecten in de buurt herstellen het wij-gevoel niet. Om binding terug te krijgen, moeten de instellingen in de publieke sector radicaal anders werken. De publieke zaak komt immers voort uit het idee dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor elkaars lot. Van de kinderopvang tot de pgb’s en het terrasbeleid kan gedeelde verantwoordelijkheid opnieuw georganiseerd worden.

Aan het broodfonds, een coöperatie waarbij zzp’ers elkaars verzekering vormen tegen inkomensderving bij ziekte, had ik al op diverse manieren aandacht besteed, onder meer in een artikel voor S&D. En toen zei Jos van der Lans: ‘Laten we zelf een broodfonds oprichten.’ Op Twitter deden we een oproep en binnen een week kregen we zeventig aanmeldingen binnen. Een broodfonds wordt gevormd door een groep zzp’ers van minimaal twintig en maximaal vijftig deelnemers. Ze garanderen elkaars inkomen in geval van ziekte. Elke zzp’er spaart iedere maand een vast bedrag op een aparte rekening. De deelnemers geven de beheerder van het broodfonds toestemming om van die rekening een bedrag over te maken in het geval dat een van de leden ziek is. Dat zieke lid krijgt dus van alle andere leden een gift. Omdat het om giften gaat, hoeft over deze bijstand bij ziekte geen belasting te worden betaald. Wie bij ziekte een uitkering wil ontvangen van € 1500, moet elke maand € 67,50 sparen en betaalt € 10 administratiekosten. In een broodfonds neemt sociale controle de plaats in van bureaucratische of juridische controle. Omdat je de mensen kent die met jou een broodfonds vormen, zal je ze niet snel belazeren. De maximale ziekteperiode is twee jaar. Wie zich ook wil indekken voor blijvende invaliditeit moet een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Het gehele artikel is in de bijlage te vinden.

PreviewBijlageGrootte
hilhorst_-_de_publieke_zaak_is_van_ons.pdf90.99 KB