Dossier volkshuisvesting

Anita Engbers - In juni 2012 is de Werkgroep Huurders van de PvdA van start gegaan om te bewerkstelligen dat de belangen van huurders sterker zouden gaan doorklinken in de partijstandpunten.

Dat viel nog niet mee, maar na vier jaren van rampspoed voor huurders gloort er eindelijk hoop. Van meet af aan hebben we ons fel verzet tegen het toenmalige PvdA verkiezingsprogramma en het regeerakkoord. We waren vierkant tegen het voorstel om de liberalisatiegrens te bevriezen, omdat het de sociale huursector laat krimpen.

Wij zijn als sociaaldemocratische huurders juist vóór een brede sociale huursector voor lage- en middeninkomens, met de gemengde wijken.

Lees de rest van het artikel in de pdf