Een linkse ledenpartij: moeilijk, misbaar of beide?

Josje den Ridder - ‘Links’ zal zich ook in de toekomst moeten organiseren om zijn idealen te verwezenlijken via de representatieve democratie. Maar hoe? Is dat nog steeds met het traditionele ledenmodel, of heeft een model zónder leden de toekomst? In deze bijdrage worden vier mogelijke organisatie-vormen voor een moderne linkse partij geschetst. Welke van deze vormen het best past, hangt af van wat ‘links’ is en wil zijn.

Wil ‘links’ in de toekomst nog een rol van betekenis in onze representatieve democratie spelen dan zal het op zijn minst moeten proberen op zoveel mogelijk politieke niveaus invloed te verwerven. Dat kan alleen door kandidaten en kiezers te verbinden rond linkse of progressieve idealen. Om dat voor elkaar te krijgen is organisatie nodig. Het gedachtegoed moet worden uitgewerkt, kandidaten geselecteerd, campagnes gevoerd en ga zo maar door. De meeste partijen in West-Europa organiseren dat via leden. Het zijn ledenpartijen die ernaar streven om burgers lid te maken van hun partij en hun leden formele rechten geven om zeggenschap uit te oefenen.

Lees de rest van het artikel in de pdf

PreviewBijlageGrootte
josje_den_ridder_-_een_linkse_ledenpartij1.pdf88.94 KB