Europa van Waarde

A perfect storm’, zo wordt de situatie waarin Europa zich momenteel bevindt wel omschre- ven. Deze Engelse uitdrukking sluit goed aan bij de schok die de uitkomst van het referen- dum over een Brexit teweeg heeft gebracht. Na de eurocrisis, de Oekraïne-crisis en de vluchtelingencrisis, alle op zichzelf al ingrij- pend genoeg, kwam daar dit existentiële mo- ment bij: nog niet eerder had de bevolking van een lidstaat in meerderheid aangegeven de Europese Unie te willen verlaten. Zouden meer landen deze door het Verdrag van Lissabon (2009) geschapen mogelijkheid van uittreden willen aangrijpen? De groeiende eu- roscepsis en de wijdverbreide aantrekkings- kracht van populistische bewegingen elders in Europa doen intussen het ergste vrezen. Het electorale jaar 2017 — naast Nederland zijn er verkiezingen in de sleutellanden Frankrijk, Duitsland en wellicht ook Italië — zou tot verdere dijkdoorbraken kunnen lei- den. De verkiezing van Donald Trump in het Witte Huis voegt daar de nodige orkaankracht aan toe: de traditionele Amerikaanse steun
voor Europese eenwording lijkt in één klap verdwenen. Sterker nog: Europese verbrokke- ling en Duits isolement zijn het nieuwe pa- rool in Washington. De gehele naoorlogse orde in Europa wordt daarmee op de proef gesteld. ‘A perfect storm’ inderdaad; beter kan het niet worden uitgedrukt.

PreviewBijlageGrootte
sd_2017-1_m._krop_europa_van_waarde.pdf90.27 KB