Invloedrijke onderwijs-inspectie

Evelien Polter - Tijdens een van de voorbereidende bijeenkomsten voor het Amsterdamse verkiezingsprogramma stelden Volkskrantcolumnist Frank van Kalshoven en econoom Bas Jacobs dat de PvdA zich naast volkshuisvesting met onderwijs moet profileren.

Toen ik vroeg wat ze onder goed onderwijs verstaan werd ik verwezen naar een deskundige in de zaal. Discussie was niet nodig, werd me gezegd, want hij zou weten wat goed Amsterdams onderwijs is. De deskundige bleek van beroep inspecteur in het basisonderwijs.

Na afloop van de bijeenkomst vroeg ik hem wat hij onder goed onderwijs verstaat. Hij antwoordde dat hij de interactie in de klas het allerbelangrijkste vindt. Samen met een lid van de Jonge Socialisten en beleidsambtenaar bij het ministerie van OCW schrijft hij de onderwijsparagraaf voor het Amsterdamse verkiezingsprogramma.

Dat beide schrijvers werken voor het ministerie van OCW geeft hun kennelijk de benodigde autoriteit. Het ministerie van OCW bestuurt de onderwijskwaliteit via het inspectietoezicht dat de ‘aspecten van kwaliteit’ uitwerkt in toezichtskaders. Van deze inspectie gaat een zeer dwingende werking uit op de doeleinden van het onderwijs en op de procesgang van de pedagogische en onderwijsleerprocessen.

Over onderwijs is nauwelijks discussie in de PvdA. Ter voorbereiding van het verkiezingsprogramma worden wel economen uitgenodigd maar geen pedagogen. Als er aan de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer gevraagd wordt of ze voor iPad-scholen zijn, zegt alleen de PVV daar tegenstander van te zijn.

Interactie op het web via zo’n iPad spreekt politici kennelijk aan. Kennisoverdracht en cultuuroverdracht lijken dan ouderwets.

Lees de rest van het artikel in de PDF.