Laat geen enkel talent verloren gaan

Het Nederlandse onderwijs scoort onvoldoende en de sociaal-democraten hebben het gedaan, aldus de communis opinio. Greetje van den Bergh relativeert de commotie: in naoorlogs Nederland groeide de sociale mobiliteit zeer sterk, mede dankzij gedurfde keuzes in het onderwijsbeleid. Nu is het zaak eenzelfde politieke moed te tonen bij de aanpak van de meest schrijnende kwestie in ons huidige onderwijs: segregatie naar kleur. ‘Het is nog altijd een sociale én een democratische opdracht om persoonlijke ontplooiing en volwaardig burgerschap binnen ieders bereik te brengen.’