Leren om te sturen

Staatsinrichting en het functioneren van onze democratie zijn het onderwerp van een debat
zonder einde. Niet zonder reden. In de discussie leren wij kritisch kijken naar de inrichting van de overheid, die voortdurend moet worden aangepast aan nieuwe omstandigheden. Genuanceerde meningen zijn van groot belang voor dit proces van permanente aanpassing. Helaas ontbreken die maar al te vaak. De opgeblazen kritiek op ‘overtollige bestuurslagen’ of het achteloze gefoeter op ‘de bureaucratie’ leren dat weldoordachte argumenten van constructief belang zijn voor debat.

PreviewBijlageGrootte
Leren om te sturen183.36 KB