Op weg naar gemeenteraads-verkiezingen

Wim Derksen - De lokale politiek is niet zo heel politiek meer, en zal met de decentralisatie nog minder politiek worden. Dat is niet per se erg. Wel is het erg dat we onze eigen wethouders niet kunnen kiezen.

Dat het mogelijk is om voor te beschouwen op dé PvdA en dé gemeenteraadsverkiezingen zegt veel over de Nederlandse gemeenten. In een volwassen lokale democratie zouden de wenselijkheid van lokale programma’s, de populariteit van lokale lijsttrekkers en niet te vergeten het functioneren van politieke partijen in colleges van B&W en gemeenteraden bepalend zijn voor de uitslag. Zo niet in Nederland.

Hier zal de populariteit van het kabinet, met name in de steden, de uitslag dicteren. Natuurlijk, er zijn ook in maart weer afwijkingen van de landelijke trend, maar die landelijke trend is in alle gemeenten het startpunt. En soms ook het eindpunt.

We kunnen de nationale overheersing van lokale verkiezingen wijten aan het gedrag van nationale politici, die zullen proberen in de voorafgaande weken het nieuws te domineren, en aan het beleid van de nationaal georganiseerde media, maar dat zou hen onrecht doen. Het is namelijk nogal logisch dat gemeenteraadsverkiezingen ook (of zelfs: vooral) een stemming zijn over het kabinetsbeleid, omdat de gemeente in zoveel opzichten het uitvoeringsloket is van rijksbeleid. En dat wordt alleen maar erger.

Het kabinet heeft drie grote decentralisaties op de rol staan: participatiewet, jeugdzorg en AWBZ / Wmo. Die decentralisaties behelzen de uitvoering van rijksbeleid binnen heldere kaders. Die kaders staan niet ter discussie, voor de gemeente rest de nadere afstemming van het beleid. Van politisering van de lokale overheid is (ook) in dit kader geen enkele sprake. Dat je straks minder gemakkelijk een bijstandsuitkering krijgt is dan ook niet het beleid van die toevallige wethouder, maar simpelweg van Jetta Klijnsma. En dat er straks misschien te weinig geld is voor jeugdzorg en Wmo heeft niets met de gemeenten te maken maar alles met het beleid van Martin van Rijn.

Dus laten burgers alsjeblieft in het stemhokje straks juist denken aan deze twee staatssecretarissen.

Lees de rest van het artikel in de PDF.