Pleidooi voor een bescheiden elite

Europa wordt geteisterd door crises, maar het geloof van het publiek dat er oplossingen vandaan kunnen komen is klein. Het antwoord van de PvdA zou moeten zijn: in woord en gebaar laten zien wat je bedoelt met eerlijk delen.

2016 was een ongekend politiek rampjaar, dat altijd nog door 2017 kan worden overtroffen. Het jaar bracht een volksopstand tegen de (neo)liberale postcommunistische, zo niet de- mocratische naoorlogse orde. Europa — hét grote vredesproject van de leidende politieke klasse na 1945 als antwoord op twee vernieti- gende wereldoorlogen — is sinds de millenni- umwisseling bij grote delen van de bevolking toenemend in diskrediet geraakt. In Nederland bracht 2016 het bestuurdersdeba- cle van het Oekraïnereferendum. Bij onze grootste economische geestverwant Groot- Brittannië leidde een volgend referendum tot de zege voor het Brexitkamp. Een derde refe- rendum in Italië betekende de nederlaag van de hervormingsplannen van Renzi en daar- mee het politieke einde van de premier zelf. En in de Verenigde Staten was er de, door wei- nig politici of commentatoren voorziene, zege van Donald Trump als opvolger van zijn abso- lute tegenpool, de eerste ‘zwarte’ president Barack Obama, wiens regenboogcoalitie van ‘niet-deplorabelen’ met Hillary Clinton voor altijd de toekomst dacht te hebben.