Regeren tegen je principes in

Arjan Vliegenthart - De aanbevelingen van het Van waarde-project kunnen een prima basis vormen voor linkse samenwerking. Maar de PvdA, die lijnrecht tegen haar eigen principes in regeert, regeert ook tegen haar bondgenoten in en staat daarmee juist linkse samenwerking in de weg.

Het Van waarde-project is een mooi voorbeeld van hoe wetenschappelijke bureaus politieke waarden en wetenschappelijk onderzoek op een functionele manier met elkaar kunnen verbinden. De strategische focus die van wetenschappelijke bureaus verwacht mag worden op de middellange termijn, gecombineerd met inhoudelijke input voor het politieke debat van vandaag, komt in het project op een heel goede wijze naar voren. Daar past een compliment, vooral omdat het zo nauwgezet geboekstaafd is. Het is goed wanneer wetenschappelijke bureaus hun oor te luisteren leggen op de werkvloer. Sinds een aantal jaar doet het wetenschappelijk bureau van de SP vergelijkbaar onderzoek onder de noemer Aan het woord.

Hierin vertellen mensen uit heel diverse beroepsgroepen — politieagenten, onderwijzers, huisartsen, binnenvaartschippers — over hun werk en de rol die de overheid en de politiek spelen in het bieden van kansen voor hun beroepsmatige ontwikkeling, de vorming van hun beroepsethiek en de ontplooiing van hun professionele autonomie. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van open vragen en gestandaardiseerde enquêtes. De respons op deze onderzoeken is hoog. Zo reageerden bijna 2000 huisartsen op onze enquête onder huisartsen, deden meer dan 10.000 politieagenten mee aan het onderzoek over de politie en vulden 3700 brandweermensen de vragen over de brandweer in. Klaarblijkelijk bestaat er bij veel beroepsgroepen grote bereidheid om te praten over hun werk en willen mensen graag laten weten wat er goed gaat en wat er beter kan.

Lees de rest van het artikel in de PDF.