Sociaal aanbesteden: het kan!

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de Participatiewet. Daarnaast krijgt de gemeente taken op het gebied van de langdurige zorg en heeft zij de regie over het gehele sociale domein. Aanbestedingen gaan op dat terrein een grote rol spelen.

In het 'laatste S&D-nummer' lieten Tom Plat en Bernard Naron zien dat gemeenten vaak slecht op de hoogte zijn van de mogelijkheden van aanbesteden. Dat is zonde, want daarmee laten gemeenten kansen liggen om via aanbesteden hun sociale beleid te ondersteunen. Plat en Naron schreven daarom samen met het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) een pamflet om lokale politici te helpen bij toekomstige aanbestedingen. Onder andere door een aantal vuistregels en best practices wordt duidelijk gemaakt dat het altijd mogelijk is om sociaal verantwoord aan te besteden. Zelfs ten tijde van krimpende overheidsbudgetten en decentralisatie.

Uit een enquête over aanbesteden onder fractievoorzitters en wethouders van de PvdA bleek dat 50 procent van de respondenten niet tevreden is over de rol van de gemeenteraad als kaderstellend en controlerend orgaan bij aanbestedingen. Hoe krijg je het beste resultaat in de vorm van goede dienst-verlening in het sociaal domein, is aanbesteden de beste manier of zijn er alternatieven? Dat is de vraag die elk raadslid en iedere wethouder zichzelf zou moeten stellen aan de vooravond van het decentraliseren van belangrijke taken van de rijksoverheid naar de lokale overheid.

Rondom aanbesteden hangt veel mist: het heet ingewikkeld te zijn, een juridisch steekspel, en het ‘moet’ ook nog eens van Europa. Maar wat is het precies en wat zijn de alternatieven?

Aanbesteden is “de manier om professioneel opdrachten in de markt te zetten”. De opdracht is hierbij de aan te besteden dienst, de overheid is de consument. Aanbesteden heeft alles te maken met het geloof in marktwerking. Vanuit Europa zijn aanbestedingsregels gekomen om gesloten economieën te openen. Meer marktwerking zou moeten leiden tot meer concurrentie en tot meer waar voor belastinggeld. Een consument stuurt de markt door alleen dat nog te kopen wat hij goed vindt. Dat was ook de verwachting bij aanbesteden. De overheid zou de markt sturen door eisen te stellen aan de manier waarop het gevraagde product of de gevraagde dienst moet worden geleverd.

Lees het of print het pamflet via de website van het Centrum voor Lokaal Bestuur of in onderstaande PDF

PreviewBijlageGrootte
pamflet_aanbesteden_web.pdf83.55 KB