Stop het mbo de les te lezen

Evelien Polter - Een school is geen dagopvang. De gemeente moet zelf iets verzinnen voor jongeren die niet willen of kunnen doorleren.

In vorige verkiezingsprogramma’s voor de gemeente-raad kwam het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) nauwelijks voor. De doorlopende media-aandacht heeft het mbo nu op de politieke agenda geplaatst — het drama bij Amarantis ligt nog vers in het geheugen.

In het verkiezingsprogramma van de Amsterdamse PvdA staat over het mbo het volgende te lezen: ‘De MBO opleidingen in de stad behoren tot de slechtste van het land. Dat vinden wij onaanvaardbaar. (…) Daarom introduceren we bij het MBO een kwaliteits-wijzer.’ Naast de landelijke kwaliteits-wijzer wil de Amsterdamse PvdA dus een stedelijke kwaliteitswijzer introduceren. Deze is niet bedoeld om te rapporteren aan de wethouder of de minister van Onderwijs maar als dienst voor onderwijsconsumenten vergelijkbaar met de onderzoeken van de Consumentenbond.

De kwaliteitswijzer, die tevens een ranglijst van scholen vormt, is gebaseerd op het aantal behaalde diploma’s, de aantallen schoolverlaters, inspectie-rapporten en tevredenheidsscores. De betekenis van de kwaliteitswijzer is discutabel, want wat zeggen de in die wijzer opgenomen cijfers over wat er onderwezen wordt op het mbo? Bovendien valt er in Amsterdam weinig te kiezen met twee ROC’s.

De afrekencultuur, die voortkomt uit het gebruik van kwaliteitswijzers, is helaas niet alleen in het verkiezingsprogramma terug te vinden. Ook Pieter Hilhorst, onderwijswethouder en lijsttrekker in Amsterdam, formuleert in zijn boek Sociaal doe-het-zelven strenge maatregelen voor het mbo-onderwijs.

Hij wil mbo leerlingen straffen met € 10 boete per gespijbeld uur. Hij wil dat mbo-scholen verzuim melden aan de leerplichtambtenaar en wanneer zij dat niet doen wil hij scholen een boete opleggen die kan oplopen tot € 20.000. En er moeten politieagenten in de scholen komen. Scholen zijn al jaren verplicht notoire relschoppers die de sfeer danig verpesten binnenboord te houden. De scholen functioneren in de plannen van Hilhorst, die gedeeltelijk al ingevoerd zijn, als een verlengstuk van leerplichtambtenaar en politie.

De buitenwereld dringt op deze manier tot in de klaslokalen van de school binnen. Jongeren van zestien, zeventien en achttien jaar worden gedwongen te leren — als het niet goedschiks lukt, dan maar kwaadschiks. De overheid functioneert op deze manier als tijgermoeder voor jongeren uit de arbeidersklasse.

Maar je kunt jongeren van die leeftijd niet dwingen te leren. Voor havo- en vwo-scholieren gelden deze maatregelen bovendien niet, alleen mbo’ers worden met harde hand aangepakt. In het verkiezings-programma schrijft men over het verlangen naar een ongedeelde stad waar geen tweedeling tussen bevolkingsgroepen bestaat. Maar in Amsterdam gaat de helft van de jongeren naar het mbo, dat zijn ongeveer 30.000 leerlingen. Door hen met boetes te dwingen om te leren en havo- en vwo-leerlingen niet, creëert de PvdA zelf een tweedeling in de stad.

Lees de rest van het artikel in de PDF.