Themablok: Ideeën voor de verkiezingen

De redactie werd bestookt met suggesties voor het programma voor de komende verkiezingen. Een paar redacteuren dachten dat het wel nuttig zou zijn daar iets aan toe te voegen. En toen vroegen we nog wat mensen. Waar moet de sociaal-democratie over gaan in 2017? De beste ideeën nemen we hier op.

Het is zeker geen uitputtende lijst en soms spreken de auteurs elkaar tegen. Maar zorg om de tweedeling keert telkens terug. Met behoedzaam afscheid van marktwerking in de zorg, van het hokjesdenken in het onderwijs, van het onderscheid tussen vast en flexibel werk, en van de onduidelijke grenzen tussen asiel- en arbeidsmigratie wordt uitzicht geboden op cruciale institutionele doorbraken. Meer kwaliteit en minder winst in de zorg, meer menging en minder keuze in het onderwijs, meer plek op de arbeidsmarkt voor mensen die moeilijk aan de slag komen, een scherpere focus op vluchtelingen en integratie en minder ruimte voor arbeidsmigratie. Om zo de band te vernieuwen tussen de mensen voor wie de politiek werkt en de mensen die daar niet meer in geloven.

Lees het themablok in de pdf

PreviewBijlageGrootte
ideeen_voor_de_verkiezingen.pdf432.39 KB